Svensk Solenergi | Start / Press / Pressmeddelanden, debattartiklar / Viktigt att samarbeta och sprida kunskap
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-04-09

Viktigt att samarbeta och sprida kunskap

En viktig del av Svensk Solenergis verksamhet är att sprida kunskap om solenergi till olika aktörer och i olika sammanhang. Här följer korta beskrivningar av tre viktiga och aktuella aktiviteter.


VVS-installatörerna har en viktig roll om vi ska få fler att använda solvärme. Om de inte känner till eller känner sig trygga med att installera solvärmesystem kan de heller inte rekommendera ett solvärmesystem.

VVS Företagen och tre systempaket

Vid NordBygg (Stockholmsmaässan 1–4 april) marknadsfördes tre systempaket i samarbete med VVS Företagen. Systempaketen ska göra det enklare för leverantörer att marknadsföra solvärmesystem mot installatörer, samtidigt som det ska göra det enklare för installatörer att hitta etablerade leverantörer och marknadsföra solvärmesystem för småhus. Meningen är också att det ska bli enklare för småhusägare att hitta solvärmesystem som passar just deras förutsättningar.

De system som beskrivs är ett system med varmvattenberedare (eller ackumulatortank) för hus med elvärme (SOL-VV) och två system, ett med biobränsle (SOL-BIO) och ett med värmepump (SOL-VP), båda med ackumulatortank för hus med vattenradiatorer och/eller golvvärme. Marknadsföringen görs med två broschyrer, en mer teknisk för leverantörer och installatörer och en konsumentinriktad för småhusägare.

Introduktionen av systempaketen vid Nordbygg kommer under våren att kompletteras med artiklar i tidningar och riktade utskick till småhusägare för att informera om systempaketen. En viktig drivkraft i sammanhanget är att det 2015 kommer energimärkning på varmvattenberedare, värmepannor och värmepumpar för småhus. Och då kommer det i princip att behövas system med solvärme för att få A+, A++ eller A+++.

Västra Götaland satsar på solel

Projektet ”Sol i Väst” syftar till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar. Solenergi är det förnybara energislag som har högst energiutbyte per areaenhet samtidigt som det kan integreras på intressanta sätt i befintlig infrastruktur.

Ett partnerskap bestaående av Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hållbar utveckling Väst, CHALMERS, SP och Svensk Solenergi driver projektet ”Sol i Väst” för att öka användningen av solel i Västra Götaland.

Projektet administreras av Hållbar Utveckling Väst med stöd från Energimyndigheten och ger stöd till deltagande organisationer genom hela processen, från förstudie till besiktning och uppföljning. Med dokumentation och kommunikation hoppas projektet inspirera deltagande och fler organisationer att ta steget att investera i solel. För närvarande medverkar fler än 20 kommuner och organisationer i projektet. Mer information om projektet finns på hallbarutvecklingvast.se/projekt/sol-i-vast

 

Solenergidagarna 2014

Den 1–31 maj 2014 genomförs Solenergidagarna i Sverige. Kampanjen är en del av European Solar Days, vilken är den största solenergikampanjen i Europa, med fler än 20 deltagande länder. Den har pågått sedan 2002, då den startade i Österrike.

Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om solenergi. Vi vill visa vad det är för skillnad mellan solel (solceller) och solvärme (solfångare) och dess användningsområden. Vi vill informera om hur mycket solenergi som finns i Sverige (mer än vad en tror), om teknik, installation och underhåll (inte alls krångligt), och även om ekonomi och tillgängliga stöd (det blir mer och mer lönsamt!).

Under förra årets kampanj (2013) arrangerades 180 aktiviteter i hela Sverige, bland annat mässor, föreläsningar, torgmöten, öppet hus, solsafari, tävlingar och mycket mer.

Fler än 190 000 personer fick information om solenergi under dessa dagar. Målet 2014 är att kampanjen blir ännu större och att vi når ännu fler.

Kampanjen drivs av Energikontoren Sverige i samarbete med Svensk Solenergi med stöd från Energimyndigheten. Mer om kampanjen finns på www.solardays.se


Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi


 

Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 2, 2014. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se