Svensk Solenergi | Start / Press / Pressmeddelanden, debattartiklar / Små solelproducenter slipper momsredovisa
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-02-28

Små solelproducenter slipper momsredovisa

Från och med årsskiftet behöver privatpersoner inte längre momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från sin solcellsanläggning.


Denna reform ingår i en större lagändring från regeringen som vill minska administrationen för små företag och organisationer genom att göra det frivilligt att momsregistrera sig om man säljer för mindre än 30.000 kronor per år.

Reformen innebär inga skillnader i momsintäkter från handeln med solel för staten, eftersom tidigare kvittade elhandelsbolag den moms de betalade ut till privatpersoner som de köpte el ifrån mot den moms elhandelsbolagen fick in från sin elförsäljning. Det var innan således ett nollsummespel där momsen gick omvägen via solcellsägaren, vilket innebar extra administration för både privatpersoner, elhandlare och inte minst Skatteverket. Därmed uppskattas Skatteverket spara 500.000 kronor om året i administrativa kostnader när de inte längre behöver hantera den växande skaran privata solcellsägare.

Omsättningsgräns

Omsättningsgränsen på 30.000 kronor per år räcker mycket väl till för att de flesta solcellsägare ska slippa momsregistreringen och dito redovisning. Vid en ersättning från en elhandlare på 60 öre/kWh kan en solcellsägare alltså en sälja upp till 50.000 kWh per år innan gränsen nås. Det administrativa krånglet för privatpersoner som vill installera solceller och sälja ett visst överskott av sin produktion har därmed minskat drastiskt.

För den intresserade har Svensk Solenergi sammanställt vad värdet på överskottselen för solcellsägare kan bli några olika elbolag erbjuder i ersättning för överskottselen på sidan www.prosument.se. Tjänsten hjälper en solcellsägare att beräkna det totala värdet på överskottselen från alla intäktströmmar, vilket inkluderar elhandel, nätnyttan, elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktionen. 

Nya solcellsägare behöver numera alltså inte momsregistrera sig, men de solcellsägare som redan är momsregistrerade och vill slippa momsredovisningen framöver måste avregistrera sig hos Skatteverket.

 

Johan Lindahl, talesperson Svensk Solenergi

 

 


Denna artikel publicerades i Energimagasinet nr 1 2017. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se