Svensk Solenergi | Start / Press / Pressmeddelanden, debattartiklar / PV GRID: Rekommendationer för en bättre integrering av solcellsanläggningar i de europeiska elnäten
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn
2014-01-30

PV GRID: Rekommendationer för en bättre integrering av solcellsanläggningar i de europeiska elnäten

Det europeiska PV GRID-konsortiet publicerar nu ett diskussionsdokument (advisory paper) med de viktigaste rekommendationerna för en implementering av tekniska lösningar som underlättar en bättre integrering av solcellsanläggningar i elnäten.


De närmaste tre månaderna kommer det att arrangeras 15 nationella arbetsmöten (workshops) där man presenterar och diskuterar förslagen.


PV GRID-konsortiet har arbetat med att identifiera och prioritera tekniska lösningar som möjliggör en ökad användning av solcellsanläggningar sedan i maj 2012. Diskussionsdokumentet är baserat på en analys av olika hinder, bestämmelser och normer som påverkar implementeringen.

I en utveckling av elnät, där distribuerad förnybar elgenerering får en ökad roll, krävs nya möjligheter att använda elnäten.  Utmaningarna som beskrivs i diskussionsdokumentet är som följer:


Rimliga förutsättningar att begränsa anläggningarnas effekt:

 • Förutsättningar att utnyttja solel för egenkonsumtion;
 • Möjligheter att utnyttja avancerade växelomriktare;
 • Stöd för användning av lager såväl hos abonnenter som elnätsbolag;
 • Möjligheter att utnyttja behovsstyrning;
 • Utveckling av enhetliga ramverk för mätning;
 • Stöd för utveckling av “smart grids”.

 

Diskussionsdokumentet från PV GRID kan laddas ner från nedanstående länk:

 

De nationella representanterna i PV GRID kommer att arrangera arbetsmöten för att diskutera de mest relevanta lösningarna med nyckelaktörer i de olika länderna.   PV GRID inbjuder på så sätt alla berörda europeiska aktörer att lämna kommentarer till och synpunkter på innehållet i det publicerade diskussionsdokumentet.  De samlade resultaten av de nationella diskussionerna kommer sedan att återspeglas i ett uppdaterat gemensamt diskussionsdokument som publiceras under sommaren 2014. 

 

Om PV GRID

Det övergripande målet med PV GRID-projektet är att minska hinder som försenar eller komplicerar en integrering av solcellsanläggningar i de europeiska elnäten. Samarbetet omfattar analys av hinder, förslag till lösningar och rekommendationer med avseende på regelverk och normer. PV GRID startade i maj 2012 och ska avslutas i oktober 2014. PV GRID är en uppföljning av PV LEGAL projektet som avslutades i februari 2012.

PV GRID-projektet omfattar följande parter:

 • Koordinator: German Solar Industry Association (BSW-Solar)
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Eclareon Management Consultants (Germany)
 • Fjorton nationella branschorganisationer: UNEF (Spanien), APESF (Portugal), assoRinnovabili (Italien), BPVA (Bulgarien), CZEPHO (Tjeckien), ENERPLAN (Frankrike), HELAPCO (Grekland), Holland Solar (Nederländerna), PTPV (Polen), PV Austria (Österrike), EDORA (Belgien), Svensk Solenergi (Sverige), SAPI (Slovakien), STA (Storbrittanien).
 • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Germany)
 • Två elnätsbolag (DSO): ENEL Distribuzione (Italen), RWE Deutschland (Tyskland)
 • Comillas Pontifical Universitet (Spanien)

 

Mer information – Sverige

Jan-Olof Dalenbäck
Svensk Solenergi
Tel :  070 53 731 53
E-post: jan-olof @ svensksolenergi.se

Mer information – Europa

Marie Latour, European Photovoltaic Industry Association
Tel:  +32 2 400 10 13
E-post: m.latour @ epia.org

Koordinator

Bianca Barth,
BSW-Solar, Germany
Tel: +49 30 297 778 840
E-post: barth @ bsw-solar.de

 

Pressmeddelandet som pdf
Loggor Svensk Solenergi

 

Aten, Berlin, Bratislava, Bryssel, Haag, Lissabon, London, Madrid, Paris, Prag, Rom, Sofia, Stockholm, Wien, Warsawa, den 30 januari 2014

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se