Svensk Solenergi | Start / Press / Pressmeddelanden, debattartiklar / EU öppnar för förhandlingar om strafftullar på solceller från Kina
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-06-06

EU öppnar för förhandlingar om strafftullar på solceller från Kina

Tack vara att flera länder infört inmatningslagar som ökat efterfrågan så företagen kunnat sänka kostnaderna har vi haft en väldigt positiv prisutvecklingen för solcellsanläggningar. De senaste åren har vi dock haft en större tillgång än efterfrågan på solcellsmoduler och en kraftig prispress. En minskad ökning av efterfrågan har till del påverkats av med tiden mer restriktiva marknadsstöd och den ökade tillgången beror främst på ökad tillverkning i Kina.


USA införde strafftullar på kinesiska solceller redan förra året och EU-kommissionen tillsatte en antidumpningsutredning förra hösten. Den 5 juni beslutade så EU-kommissionen att införa tullar och starta på 11,8 procent till den 6 augusti 2013. Från augusti kommer tullen att höjas till 47,6 procent, vilket är den nivå som krävs för att undanröja den skada som orsakas av dumpningen för den europeiska industrin, menar EU-kommissionen.

Enligt utredningen har kinesiska företag sålt solcellsmoduler i Europa för priser som legat långt under marknadsvärdet. Detta ska ha ”orsakat betydande skada” för EUs solenergiindustri som i dag sysselsätter 25.000 personer. Enligt utredningen har de kinesiska företagen tagit över mer än 80 procent av EU-marknaden för solceller.

EU-kommissionen påpekar dock att man gärna fortsätter diskussionerna med de kinesiska exportörerna och med Kinas handelskammare för att komma fram till en förhandlad lösning i stället för de provisoriska tullarna. Senast den 5 december kommer EU att ta ett slutgiltigt beslut om strafftullarna, som i så fall kommer att gälla i fem år. Beslutet kommer att fattas i Europaparlamentet av alla 27 medlemsstaterna, där flera, bland andra Tyskland och Sverige, uttalat att de är emot strafftullarna.

Nationella och internationella branschorganisationer har förhållit sig neutrala. European Photovaltaic Industry Association (EPIA) och (US) Solar Energy Industries Association (SEIA), har uttalat sig positivt till EUs beslut att öppna för förhandlingar. SEIA har också tidigare tagit initiativ till gemensamma uttalande med branschorganisationer i Asien och Europa inklusive Svensk Solenergi, där man förespråkar att man bör lösa den här typen av handelskonflikter med förhandlingar.

EUs pressmeddelande

SEIAs kommenterer

EPIAs kommentar 

Kontakt: Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi 070-537 31 53

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se