Svensk Solenergi | Start / Press / Pressmeddelanden, debattartiklar / Betalar vi mer för solel än vad vi behöver?
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-12-21

Betalar vi mer för solel än vad vi behöver?

I slutet av 2013 införde EU-kommissionen antidumpningsåtgärder på import av solcellsmoduler från Kina. Vid införandet erbjöd EU ett alternativt avtal som innebär att de kinesiska tillverkarna slipper tullavgifter om de inte säljer moduler till EU-länder under ett minimiimportpris (MIP).


Tidigare i höst skrev 400 europeiska företag, varav 26 svenska, under ett brev till den europeiska handelskommissionären Cecilia Malmström där de framförde att importtullarna på kinesiska moduler bör avvecklas då tullarna bedöms ha en negativ effekt på den europeiska solcellsmarknaden.

 

Antidumpningsåtgärderna infördes för att skydda de europeiska producenterna från prispress från de kinesiska tillverkarna och var därmed ett försök att rädda industrijobb i Europa. Men istället har arbetstillfällen inom installation försvunnit i takt med att installationsvolymerna minskat de senaste fem åren.

I praktiken har MIP-nivån sedan införandet satt priset för alla moduler på den europeiska marknaden eftersom övriga producenter vet att deras kinesiska konkurrenter inte kan sälja under det priset.

MIP-priset har länge legat på 0,56 €/W, men i resten av världen har modulpriserna fortsatt att sjunka. Utanför Europa har modulpriser på ner mot 0,3 €/W rapporterats och även europeiska tillverkare har sålt moduler för under 0,4 €/W.

Att MIP-nivån är för hög bekräftas även av den senaste tidens utveckling där allt fler stora kinesiska tillverkare valt att hoppa av MIP-avtalet. Detta för att de bedömer att de kan sälja moduler under dagens MIP-nivå trots tullavgifter på 40–50 procent. Detta är anledningen till att en majoritet av branschen anser att vi inom EU i dag betalar ett högre pris än nödvändigt för solelen på grund av tullarna, vilket leder till en minskad efterfrågan och därmed försenar den nödvändiga energiomställningen i Europa.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 6 2016. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.

 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se