Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten / Testbädd solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Testbädd solenergi


"En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden."

 

Följande företag och organisationer ingår i projektet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektledare), Glafo Glasforskningsinstitutet, Glava Energy Center, Chalmers tekniska högskola, Riksbyggen, TMF – Trä- och möbelföretagen, Linköpings Universitet, Skanska, Borås Energi och Miljö, Svensk Solenergi, Solkompaniet, Högskolan Dalarna, Encubator, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Paradisenergi, Caverion, SweModule.

Syfte och mål

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande. 
Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar som knyter samman ledande svenska innovationsaktörer i ett långsiktigt samarbete.

Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för ökat nyttiggörande av dessa.

Förväntade resultat

Fram till och med 2015 ska arbetet resultera i en effektiv innovationsplattform för solenergi där ledande svenska aktörer har avtalat om ett långsiktigt samarbete. På längre sikt ska testbädden bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas samtidigt som det nätverk som bildas runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

Testbädden förväntas även bidra till ökade marknadsandelar internationellt för svenska företag, innovatörer och entreprenörer.

Vidare till projektets sajt testsolarbed.se

 

 

Projektet startade 2013. Pågår.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2019-09-26

Anna Werner, vd, Svensk Solenergi

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.

2019-09-13

Ytterligare 500 miljoner till solcellsstöd under 2019

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

2019-08-30

IEA-PVPS rapport om den svenska solcellsmarknaden 2018

2018 års upplaga av IEA-PVPS-rapporten – National Survey of PV Power Applications in Sweden – som beskriver den svenska solcellsmarknadens utvecklingen till och med 2018, finns nu tillgänglig för nedladdning.

2019-05-08

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Reviderat PM om energiskatt på egenproducerad och konsumerad el.

2019-04-26

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.