Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Samarbeten

Intresset för förnybar energiteknik har under senare år ökat. Som en följd av detta har Svensk Solenergi engagerats i en rad olika samarbetsprojekt med andra branschorganisationer som företräder förnybar energiteknik.

I många av dessa samarbeten är syftet att visa den förnybara energiteknikens potential och att det är möjligt att ställa om till en hållbar energiförsörjning och där solenergin ingår som en del.


Förutom att det ger de olika organisationerna möjlighet att samverka mot ett gemensamt mål skapas också en insikt om varandras verksamheter och hjärtefrågor.  

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2019-09-26

Anna Werner, vd, Svensk Solenergi

Den första oktober tillträder Anna Werner sin tjänst som vd, med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blir därmed föreningens första vd.

2019-09-13

Ytterligare 500 miljoner till solcellsstöd under 2019

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

2019-08-30

IEA-PVPS rapport om den svenska solcellsmarknaden 2018

2018 års upplaga av IEA-PVPS-rapporten – National Survey of PV Power Applications in Sweden – som beskriver den svenska solcellsmarknadens utvecklingen till och med 2018, finns nu tillgänglig för nedladdning.

2019-05-08

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Reviderat PM om energiskatt på egenproducerad och konsumerad el.

2019-04-26

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.