Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Nya regler kring importtullarna på kinesiska solceller
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-03-30
|Politik

Nya regler kring importtullarna på kinesiska solceller

Det nya förslaget innebär att importtullarna förlängs med 18 månader, istället för de ursprungligen föreslagna 24 månaderna.


I januari röstade EUs medlemsstater ner den Europeiska kommissionens förslag om att utvidga importtullarna på solpaneler och solceller som importeras från Kina, Taiwan och Malaysia. Fler än hälften av medlemsstaterna i EU röstade mot att utvidga de befintliga åtgärderna och överklagade därmed kommissionens förslag. Det är första gången i EUs historia som det skett. Kommissionen tvingades därför presentera ett nytt förslag i mars.
 
Det nya förslaget innebär att importtullarna förlängs med 18 månader, istället för de ursprungligen föreslagna 24 månaderna. Dessutom har de föreslagit att det ska ske en översyn av tullarna bland annat genom att ersätta det nuvarande fasta minimiimportpriset (MIP) med ett variabelt MIP som justeras regelbundet för att spegla prisutvecklingen på marknaden.

Svensk Solenergi är för en fri handel och ser positivt på medlemsländernas agerande. Utifrån andra möjliga utfall är det bra att importtullarna bara förlängs med 18 månader. Det är också bra att de utformas så att de återspeglar dagens marknadspriser liksom eventuella framtida prisreduktioner. Sen bör vi kunna se fram mot en fri handel med solenergikomponenter. Kommissionen har inte skrivit det rakt ut, men mellan raderna halvt lovat att importtullarna ska avskaffas helt efter de 18 månaderna.