Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Bygglovsreglerna för solenergianläggningar ses över
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-04-07
|Politik

Bygglovsreglerna för solenergianläggningar ses över

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellsmoduler och solfångare på byggnader.


I dagsläget finns det inga specifik regler kring solenergianläggningar på eller i anslutning till byggnader utan kommunerna har rätt att göra sina egna regler. Vissa kommuner har gjort bedömningen att solenergianläggningar inte behöver omfattas av bygglov, men vanligtvis kräver kommunerna bygglov inom detaljplanerat område. Montering av solcells- och solvärmemoduler bektraktas då som en ändring av takmaterial eller alternativt fasadbeklädnad. Dessutom varierar kostnaderna för bygglov mellan olika kommuner.

De olika reglerna kring och kostnaderna för bygglov för solenergianläggningar i olika kommuner har av branschen lyfts som ett hinder, vilket Svensk Solenergi påtalat för våra politiker. Regeringen anser nu att det finns anledning att se om regelverket kan göras tydligare och har beslutat utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från krav på bygglov för solcellsmoduler och solfångare monterade på byggnader.

Utredningen kommer utföras av Boverket, och ska presenteras senast den 31 oktober 2017.

 

 

/