Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017

Nyheter 2017

Månad:

Kategori:

2017-12-11
|Övrigt

Nytt år, ny adress

Från och med femtonde december finns kansliet två kvarter österut – i övrigt är allt sig likt.

2017-12-10
|Övrigt

Åter möjligt att installera solceller på Gotland

I september 2017 beslutade Gotlands Elnät AB (GENAB) att stoppa anslutningar av all ny elproduktion i sitt elnät efter det att Svenska Kraftnät meddelat att man inte längre avser att bygga den tidigare planerade andra anslutningskabeln till Gotland.

2017-12-04
|Solenergipriset

Nominera till Solenergipriset 2018

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2017-11-03
|Politik

Boverket föreslår undantag för bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Boverket har lämnat en delredovisning av sitt regeringsuppdrag att förenkla bygglov för solenergianläggningar. Där har de föreslagit att anläggningar som monteras på byggnader och följer byggnadens form undantas från bygglov. Kommunerna ska dock ha rätt att bestämma om det krävs bygglov i detaljplaner för framtida områden.

2017-10-11
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2016

Den installerade effekten i Sverige var vid årsskiftet 205,5 MW, motsvarande en årlig solcellsutbyggnad på 79,2 MW. Detta innebär att marknaden växte med 63 % jämfört med de 48,4 MW som installerades år 2015.

2017-09-21
|Ekonomi

Förlängda EU-tullar på celler och moduler från Kina

Sjunde september träffades de 28 EU-medlemsstaterna för att diskutera EU-kommissionens nya förslag för importtullar på moduler och celler från Kina, Taiwan och Malaysia.

2017-09-06
|Politik

Utökad skattereduktion till andelsägd förnybar elproduktion utreds äntligen

Den sista augusti tillsatte regeringen den utredning som ska se om det går att förenkla skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el och om det går att utöka den till att även inkludera andelsägda system.

2017-07-11
|Ekonomi

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, juli 2017

Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut begreppen och frågeställningarna som uppstår kring de nya reglerna.

2017-05-29
|Ekonomi

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Riksdagen har nu beslutat om en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.

2017-05-23

Energi- och klimatrådgivare informerar om solel

Energi- och klimatrådgivare i fler än hundra kommuner kommer fram till årsskiftet att arrangera ett stort antal informationsaktiviteter för att få fler villaägare att installera solceller på sina villatak.

2017-05-22

Ny styrelse och ny ordförande 2017

Den av årsmötet valda styrelsen samlades för sitt första möte på kansliet i Stockholm.

2017-04-26
|Solenergipriset

Årets solenergipriser till energibolag

– 2017 en viktig milstolpe då två energibolag fick pris för Årets anläggning 2016 respektive Årets prestation 2016, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

2017-04-18
|Solenergipriset

Nominerade till Solenergipriset 2017

Prisceremonin hålls 25 april, klockan 11.30, hos Göteborg Energi med Göteborg Energis styrelseordförande Elisabeth Undén och Svensk Solenergis styrelseordförande Ewa Wäckelgård, som prisutdelare.

2017-04-07
|Politik

Bygglovsreglerna för solenergianläggningar ses över

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellsmoduler och solfångare på byggnader.

2017-03-30
|Politik

Nya regler kring importtullarna på kinesiska solceller

Det nya förslaget innebär att importtullarna förlängs med 18 månader, istället för de ursprungligen föreslagna 24 månaderna.

2017-02-23
|Ekonomi

Privata solelproducenter slipper momsredovisa

Från och med årsskiftet behöver inte privatpersoner längre momsregistrera sig för att få sälja överskottsel från sin solcellsanläggning.

2017-01-22
|Politik

Energimyndighetens solelstrategi lämnar en del att önska

Svensk Solenergi (SSE) ställer sig för det första bakom Energimyndighetens målbild på 7–14 TWh solel till 2040. SSE ställer sig också bakom Energimyndighetens förslag att ersätta solcellsstödet och elcertifikat med en speciell SolROT (50%) för privatpersoner och föreslår att den görs till en generell SolROT som också omfattar solvärme. Det skulle innebära en väsentlig förenkling för såväl privatpersoner som installatörer.

2017-01-22
|Politik

Bra förslag till skattereduktion för egenavänd el

Privatpersoner behöver inte betala energiskatt på egenanvänd solel.