Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Svensk Solenergi välkomnar Johan Lindahl
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-10-20
|Övrigt

Svensk Solenergi välkomnar Johan Lindahl

Vi har glädjen att presentera vår nya medarbetare Johan Lindahl, teknologie doktor. I hans uppdrag ingår att stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.


Han kommer att vara föreningens talesperson i media och företräda föreningen i kontakt med politiker, myndigheter (Energimyndigheten, Boverket, m fl) och organisationer (Svensk Vindenergi, Svebio, VVS Företagen, Svensk Energi, m fl), samt vara ett (tekniskt) stöd för medlemsföretagen, statistik, certifiering, m m.

Johan ska främst arbeta med omvärldsbevakning avseende energipolitik, lagar och förordningar (direktiv, utredningar, remisser, m m) som berör solenergitillämpningar i Sverige och inom EU, och ta fram underlag till styrelsen.

Johan har varit doktorand på Uppsala Universitet sedan 2010 och har nyligen avlagt en doktorsexamen som behandlar utveckling av tunnfilmssolceller.

Johan har också varit svensk representant i IEA PVPS och som sådan svarat för nationell statistik, sammanställning av den årliga rapporten "National survey report" och informationsspridning kring solcellstillämpningar som föredragshållare.


Onsdag den 21 oktober, tillträder Johan Lindahl sin tjänst och du når honom på johan @ svensksolenergi.se och 08-441 70 91