Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Regeringen ändrar sig inte när det gäller undantag från energiskatt
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-07-06
|Politik

Regeringen ändrar sig inte när det gäller undantag från energiskatt

Det är minst sagt hög tid att Energimyndigheten får uppdrag (eller tar ett eget initiativ) att se över förutsättningarna att få relevanta långsiktiga regler hur man kan uppföra solcellsanläggningar i Sverige.


Regeringens förslag att begränsa undantag från energiskatt för egenanvänd solel till högst 144 kW per organisation ligger i princip fast trots vårt och flera andras remissyttrande.

I den nu aktuella lagrådsremissen inför höstbudgeten har man endast höjt gränsen från 144 till 255 kW, till glädje för mindre fastighetsägare (och bostadsrättsföreningar), som också ska kunna sälja överskottsel utan att behöva betala energiskatt för egenanvändningen.

Det är dock en klen tröst för alla större fastighetsägare, kommunala som kommersiella, som får nöja sig med ett löfte om fortsatta utredningar. De som redan har mer än 255 kW inom sin organisation kommer dessutom att få betala energiskatt på all egenanvändning.

OBS! Det ovan nämnda gäller inte villaägare, de kan fortfarande få solelbidrag eller ROT-avdrag, sälja och få skattereduktion för inmatat överskott (motsvarande energiskatt och moms) och elcertifikat, så länge de köper mer än det överskott de matar in.

Vill du sätta dig in hur man motiverar förslaget kan du här ladda ner aktuell lagrådsremiss.