Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Installerad solcellskapacitet 2014
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-04-08
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2014

Solceller fortsätter att öka i Sverige. 2014 installerade vi 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013 års 19,1 MW. Många vill investera i solceller för miljön, ekonomin och känslan av självförsörjning.


Fördubblad solcellskapacitet – fjärde året i rad

Sveriges solcellsmarknad har tidigare mest bestått av fristående solcellssystem som inte är uppkopplade mot elnätet. På senare år har de nätuppkopplade solcellssystemen ökat. Privatpersoner och företag bidrog till att fördubbla den nätuppkopplade solcellskapaciteten i Sverige under 2014 med 35,1 MW.

Den sammanlagda solcellskapaciteten var 79,4 MW i slutet av 2014 och producerar uppskattningsvis 75 GWh per år. Det motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 3.300 svenska eluppvärmda genomsnittshus, där användningen beräknas vara 22.700 kilowattimmar per år/hus.

 

Läs hela artikeln på Energimyndighetens hemsida.

PDF – Svensk sammanfattning av rapporten för 2014.

 

Rapporten tas fram av Johan Lindahl, Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet för Energimyndigheten.