Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / "Bättre förutsättningar för solenergi"
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-04-15
|Politik

"Bättre förutsättningar för solenergi"

Dagens pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet: Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att utvecklingen av solkraft stimuleras och avser därför att under 2016 tillföra ytterligare 150 miljoner kronor för detta ändamål.

 

"Bättre förutsättningar för solenergi

Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig i Sverige. Sedan tidigare finns ett stöd för installationen av solceller i syfte att skapa goda förutsättningar för utvecklingen och etableringen av denna teknik. Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att utvecklingen av solkraft stimuleras och avser därför att under 2016 tillföra ytterligare 150 miljoner kronor för detta ändamål.

– Solen är globalt en mycket stor förnybar energiresurs och användningen har också ökat kraftigt de senaste åren. Med ytterligare medel till investeringsstödet stöttar vi kommersialiseringen av solceller i Sverige. Det skapar bättre förutsättningar både för dem som utvecklar tekniken och för företagen som utvecklar lösningar åt kunderna, säger energiminister Ibrahim Baylan."

 

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se