Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015

Nyheter 2015

Månad:

Kategori:

2015-12-18
|Solvärme

Solvärme ökar verkningsgraden hos pelletsvärme

Genom att kombinera en pelletspanna eller en pelletskamin med ett solvärmesystem (solfångare och ackumulatortank) minskar pelletsbehovet nära dubbelt mot värmeutbytet i solfångarna. Det visar en nyligen avslutad test i samarbete med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) och SERC/Högskolan i Dalarna.

2015-12-16
|Ekonomi

Svensk Solenergis förslag till solcellsstöd 2016

2006 infördes i Sverige ”solcellsstödet” för installationer av solceller. Stödet innebär att den som installerar solceller kan få en viss del av kostnaden täckt av staten. Från början riktade sig stödet endast till offentliga byggnader, men sedan mitten av 2009 är stödet öppet för alla aktörer.

2015-10-31
|Politik

Elcertifikat – höjd ambitionsnivå

Riksdagen sade den 21 oktober ja till den proposition som föreslår en justering av kvotkurvan i lagen om elcertifikat.

2015-10-26
|Statistik

Trends in Photovoltaic Applications – 2015

En höjning av den totala installerade kapaciteten till mer än 177 GW, numera ger solceller mer än en procent av den globala efterfrågan på el.

2015-10-20
|Övrigt

Svensk Solenergi välkomnar Johan Lindahl

Vi har glädjen att presentera vår nya medarbetare Johan Lindahl, teknologie doktor. I hans uppdrag ingår att stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.

2015-09-02
|Politik

Remissvar M2015/2507/Ee

Svensk Solenergis remissvar på Miljö- och energideparte­mentets remiss avseende förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergi­byggnader; M2015/2507/Ee.

2015-08-11
|Statistik

Juli gav mer solkraft än kärnkraft i Tyskland

Under juli månad generade tyska solcellsanläggningar drygt lika mycket elenergi som tyska kärnkraftverk.

2015-07-23
|Politik

Strategi för solel

Regeringen har i dag gett Statens energimyndighet i uppdrag att ta fram att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel.

2015-07-15
|Statistik

Solvärme ökar i Danmark men minskar i Europa

Globalt sett fortsätter solvärmeinstallationerna att öka från år till år, om än i lite lägre takt de senaste åren.

2015-07-13
|Statistik

Solel ökar i Sverige men minskar i Europa

Från 2007 till 2011 ökade de årliga solelinstallationerna i Europa från 2 GW till imponerande 22 GW, men sedan har det gått lika snabbt utför och 2014 låg de på knappt 7 GW.

2015-07-06
|Politik

Regeringen ändrar sig inte när det gäller undantag från energiskatt

Det är minst sagt hög tid att Energimyndigheten får uppdrag (eller tar ett eget initiativ) att se över förutsättningarna att få relevanta långsiktiga regler hur man kan uppföra solcellsanläggningar i Sverige.

2015-06-08
|Teknik

Test av solceller och växelriktare

Energimyndighetens testlabb har låtit testa ett urval av solcellsmoduler och växelriktare som erbjuds på den svenska marknaden. Resultaten riktar sig främst till villaägare men har också giltighet för exempelvis fastighetsägare, mindre industrier och andra som funderar på att investera i en nätansluten solelanläggning.

2015-06-01
|Politik

Remissvar: Boverket 95/2015

Därför vädjar SSE till Boverket att införa föreskrifter som leder till att vi så snart det är möjligt får en fungerande och ändamålsenlig certifiering av solvärme- respektive solelinstallatörer.

2015-05-26
|Politik

Regeringen återkallar propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen som innebär att regeringen återkallar propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

2015-05-05
|Politik

Remissvar Fi2015/1733

Remissvar – PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016: Svensk Solenergi ser regeringens förslag som ett stort hinder mot utbyggnaden av solelanläggningar på tak och fasader i Sverige på grund av att förslaget om förändrat skatteundantag kraftigt kommer att minska lönsamheten och därmed incitamenten för sådana investeringar.

2015-04-30
|Övrigt

Solenergidagarna 2015

Solenergidagarna är en del av European Solar Days, som är den största solenergikampanjen i Europa, med fler än 20 deltagande länder sedan 2002.

2015-04-27
|Övrigt

Tack Lars och lycka till!

Från föreningens sida vet vi att vår nu före detta ordförande, Lars Andrén, kommer att fortsätta sprida glädje. Inte minst den 23 maj när han springer Varvet för välgörande ändamål. Startavgiften går till Clowner utan gränser.

2015-04-22
|Solenergipriset

Årets solenergipriser till solel

– Det känns väldigt positivt att kunna dela ut pris till tre intressanta samarbeten mellan fastighetsägare och entreprenörer av olika slag. Det visar tydligt att solenergi börjar bli etablerad i den svenska byggbranschen, säger Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare i Svensk Solenergi.

2015-04-15
|Politik

"Bättre förutsättningar för solenergi"

Dagens pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet: Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att utvecklingen av solkraft stimuleras och avser därför att under 2016 tillföra ytterligare 150 miljoner kronor för detta ändamål.

Nyheter 2015 20-40 »