Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Sveriges första MW-park
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-02-10
|Anläggningar

Sveriges första MW-park

Härom dagen invigde energiminister Anna-Karin Hatt tillsammans med Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi, Ulla Persson, kommunalråd i Västerås och ordförande i Mälarenergi samt Magnus Hellberg, VD för Kraftpojkarna, Sveriges första MW-solcellspark, invid E18 mellan Västerås och Enköping.


Fakta om solparken

Solparken innehåller 91 solföljare om vardera 72 kvadratmeter. På varje solföljare ryms 36 solcellspaneler.

Solföljarna är monterade med dubbla axlar som gör dem rörliga, på så vis följer de solen och utnyttjar instrålningen maximalt.

Parken täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter.

Solcellerna i parken beräknas producera ungefär 1,2 miljoner kilowattimmar (kWh) per år.

Det bedrivs ett forskningsprojektet i solparken där tio olika typer av installationer ingår.

Forskningsprojektet sker i samverkan mellan Mälarenergi, Kraftpojkarna, Mälardalens högskola och ABB.