Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2014-06-14
|Ekonomi

Positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Skatteverket förtydligar vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.


Skatteverket skriver på sin hemsida att verksamheten inte är näringsverksamhet men att man behöver registrera sig för mervärdesskatt.

Det betyder att privatpersoner som producerar sin egen el på sin villa eller fritidshus kan sälja elen vidare utan att behöva registrera sig för F-skatt eller, i de flesta fall, behöva betala energiskatt på den el man producerat.

För mer information om detaljerna, se Skatteverket.se