Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2014

Nyheter 2014

Månad:

Kategori:

2014-10-09
|Politik

Från ord till handling

Svensk Solenergi noterar och välkomnar den nytillträdda regeringens satsningar på förnybar energiteknik. Det är extra glädjande att solenergi nämndes i regeringsförklaringen.

2014-10-02
|Övrigt

Svensk solcell slår världsrekord

Solcellen gjordes av ett utvecklingsteam på Solibro Research i utrustning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

2014-08-07
|Politik

Vi vill ha en plan, inte fler kafferaster!

Svensk Solenergi kräver att riksdagen fattar beslut om en planeringsram för solenergi. Först då kan beslutsfattare, myndigheter och företag fatta långsiktiga beslut som leder till en bestående marknadsutveckling.

2014-07-31
|Politik

Remissyttrande, komplettering: Beskattning av mikroproducerad el

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293.

2014-06-14
|Ekonomi

Positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Skatteverket förtydligar vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

2014-05-05
|Övrigt

Solenergidagarna - hela maj, i hela landet

Under hela maj månad genomförs Solenergidagarna i Sverige. Kampanjen är en del av European Solar Days den största solenergikampanjen i Europa, med fler än 20 deltagande länder.

2014-04-15
|Anläggning

Nordens största solcellsfasad

Uppsalahem, Frodeparken, Svanenmärks och prisas för kombinationen spännande arkitektur och ny teknik.

2014-04-03
|Solenergipriset

Årets solenergipriser till Halland

Svensk Solenergi delade för elfte gången ut Årets solenergipris i anslutning till sitt årsmöte under Nordbygg i Stockholm den 2 april 2014. Prisutdelare var Anita Aspegren, Energimyndigheten.

2014-03-31
|Övrigt

Solvärmesamarbete med VVS Företagen

VVS-installatörerna har en viktig roll om vi ska få fler att använda solvärme. Om de inte känner till eller känner sig trygga med att installera solvärmesystem kan de heller inte rekommendera ett solvärmesystem.

2014-03-14
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2013

Installationstakten för solceller i Sverige fortsatte att öka under 2013.

2014-02-18
|Övrigt

Solfångande tak i Skåne

Senast 2020 ska Region Skåne vara 100 procent fossilbränslefritt. Som en del i att stödja detta mål kartlägger nu Region Skåne sina byggnader för att se var det passar att placera solceller.

2014-02-10
|Anläggningar

Sveriges första MW-park

Härom dagen invigde energiminister Anna-Karin Hatt tillsammans med Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi, Ulla Persson, kommunalråd i Västerås och ordförande i Mälarenergi samt Magnus Hellberg, VD för Kraftpojkarna, Sveriges första MW-solcellspark, invid E18 mellan Västerås och Enköping.

2014-01-31
|Ekonomi

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

2014-01-29
|Anläggningar

Hesselbyholm blir självförsörjande på solenergi

Anläggningen är Sörmlands största solenergiproduktionsanläggning och gör gården självförsörjande på miljövänlig, lokalproducerad och billig el.