Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Värnamo låter solen värma
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-08-30
|ekonomi

Värnamo låter solen värma

Värnamo kommun har avsatt en och en halv miljon kronor, över tre år, i stöd för solvärmeinvesteringar inom kommunen.


Stödet går till de som investerar solvärme i enfamiljs-, tvåfamiljs- och fritidshus och gäller endast fastigheter i Värnamo kommun.  

Ideella föreningar kan ansöka om ett fast belopp oberoende av anläggningens storlek.

Solfångaren ska vara certifierad enligt Solar Keymark.

Stödets storlek, för privatpersoner, är 15 % av den totala och verifierade kostnaden, dock högst 10.000 kronor. Ideella föreningar kan få ett fast belopp på 30.000 kronor.

Stödet gäller i tre år, till och med 2015, och varje år har en halv miljon kronor i stödmedel.

Läs mer på Värnamo kommuns sajt.