Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Solkartan i Lunds kommun
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-05-23
|övrigt

Solkartan i Lunds kommun

En karta med sökfunktion som visar dig var i Lunds kommun det är mest gynnsamt att installera solceller för elproduktion. Syftet är att främja produktionen av förnybar el, i synnerhet solel.


Lunds Solkartan ska vara ett lättillgängligt verktyg för såväl små som stora fastighetsägare som funderar på om den egna fastigheten är lämplig för produktion av solel.

Fler solkartor

 

Syfte och mål

Syftet är att främja produktionen av förnybar el, i synnerhet solel. Projektet handlar om att utveckla en metod för att ta fram en solkarta och att göra denna tillgänglig för allmänheten.

Målet med kartan är att skapa ett lättillgängligt verktyg för såväl små som stora fastighetsägare som funderar på om den egna fastigheten är lämplig för produktion av solel. Kartan visar vilka fastigheter som är lämpliga för installation av solceller, utifrån fastighetens läge och utformning.