Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Solenergins roll i det framtida energisystemet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-03-21
|övrigt

Solenergins roll i det framtida energisystemet

Svensk Solenergis ordförande Lars Andrén var i dag inbjuden att tala om solenergins roll i det framtida energisystemet på seminarium anordnat av nätverket 100% förnybart.

Lars belyste solenergin i fem huvudaspekter:

  1. stor potential i Sverige, vi har goda förutsättningar även på våra breddgrader. Svensk Solenergi tror på ett mål om 4TWh målen, det vill säga 4TWh solel och 4 TWH solvärme,
  2. solenergin medverkar till ett bra resursutnyttjande som exempelvis sommarkomplement till biobränsle, för eltillförsel under sommaren för att spara vattenkraft till vintern,
  3. är i omvandlingsfasen helt miljö- och klimatneutral,
  4. solenergi – här finns potential för en industriell utveckling och därmed för tillväxt och nya arbetstillfällen,
  5. solenergin är allt mer konkurrenskraftig. Priserna på utrustning sjunker samtidigt som  el- och energipriserna på sikt kommer att öka, och de integrerade lösningar blir allt smartare i fasad- och takmaterial. 


Lars framförde vikten av att nettodebiteringen som nu utreds leder till ett långsiktigt, stabilt och administrativt enkelt system. Han uppmanade också auditoriet att Energimyndigheten borde ges ett uppdrag att utreda och lägga fram en långsiktig färdplan för solenergin.


Om nätverket 100 % förnybart