Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Solenergi, möjligheter för offentliga lokaler
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-06-03
|övrigt

Solenergi, möjligheter för offentliga lokaler

En skrift framtagen för att inspirera dig som arbetar med offentliga lokaler och är intresserad av solenergi. Skriften ger en nulägesbeskrivning av både solvärme- och solcellsteknik, både när det gäller marknadsutvecklingen internationellt och i Sverige.

 

Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska förutsättningar och hög teknisk kompetens för att integrera tekniken. Dessutom har vi högt ställda energi- och klimatmål.

Författad av Svensk Solenergis ordförande, tillsammans med väl insatt och kunnig styrgrupp.

 

Läs mer om
Solenergi – möjligheter för offentliga lokaler