Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Gemensam försäljning överskottsel – SERO
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-11-21
|Ekonomi

Gemensam försäljning överskottsel – SERO

Inbjudan till alla som som producerar solel att gå samman och sälja överskottselen i ett gemensamt utbud organiserat av SERO.


Pressmeddelade från SERO, 20 november 2013

Nu kan det bli slut på att solelproducenter tvingas skänka bort sin överskottsel

Det är många människor som installerar solceller på sina hus och gårdar. Självfallet använder man då själv så mycket som möjligt, men det överskott som solcellerna ger bör tas omhand. Enklaste sättet att göra av med överskottet är att sända ut det på nätet. Den nätägare, som normalt levererar el i anslutningspunkten, har skyldighet att ta emot elen men ingen skyldighet att betala för den.

Med den bakgrunden har SERO startat ett projekt, där vi inbjuder alla som producerar överskottsel att gå samman i ett gemensamt utbud organiserat av SERO.
Nästa steg blir att bjuda ut en större volym solel till landets elhandlare och nätbolag och ta in offerter på vad de vill betala för solel och vilken kvantitet man önskar köpa.
Resultatet av offertförfrågan redovisas sedan till de producenter som anmält att de vill delta.

Förhoppningen är att elhandlarna ska börja sälja ren solel eller blanda in en liten andel solel i sin ordinarie elförsäljning. En inblandning av 0,1 procent skulle ge en obetydlig prisökning på elen men sluka all överproduktion av solel i Sverige.  PR-värdet i att sälja solel är stort.

För mer information kontakta Olof Karlsson, 070–285 19 88, olof.karlsson@sero.se