Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013 / 180 000 kWh per år - Stockholms största solelanläggning
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2013-09-11
|Anläggningar

180 000 kWh per år - Stockholms största solelanläggning

"Stockholms Hamnar nu har en solcellsanläggning som bidrar till ökad användning av alternativa och miljövänliga energikällor. Det är första gången en solcellsanläggning går ihop ekonomiskt gör den här miljösatsningen unik."

Stockholms största solcellsanläggning är invigd. Den finns i Frihamnen och förväntas  leverera cirka 180 000 kWh per år  – en fördubbling av Stockholms stads solelproduktion.

– Jag är stolt över att Stockholms Hamnar nu har en solcellsanläggning som bidrar till ökad användningen av alternativa och miljövänliga energikällor. Att det är första gången en solcellsanläggning går ihop ekonomiskt gör den här miljösatsningen unik, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Den är imponerande. 919 solpaneler täcker en yta av 1.500 kvadratmeter och är monterade på taket till Magasin 6 i Frihamnen, en jättebyggnad på 40.000 kvadratmeter med arkiv, lager och kontor. 15 % av byggnadens totala, årliga elbehov kommer nu att täckas av solenergi.

Läs mer hos Stockholms hamnar