Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2013

Nyheter 2013

Månad:

Kategori:

2013-11-21
|Ekonomi

Gemensam försäljning överskottsel – SERO

Inbjudan till alla som som producerar solel att gå samman och sälja överskottselen i ett gemensamt utbud organiserat av SERO.

2013-11-16
|Övrigt

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Solenergi vill framhålla vikten av att elcertifikatsystemet anpassas till, förenklas för, solelanläggningar.

2013-11-08
|Ekonomi

Ytterligare 45 miljoner kronor till årets solcellsstöd

Energimyndigheten omfördelar befintliga medel så att de som var tänkta att användas under 2014, 2015 och 2016 nu kan användas redan under 2013. De omfördelade medlen kommer att fördelas enligt samma modell som användes för 2013 års medel. Skåne län, Västra Götalands län och Östergötlands län får mest medel att fördela.

2013-11-06
|Övrigt

Vi gratulerar Solvatten till Polhemspriset

Vi i Svensk Solenergi gläds åt det faktum att det finns fler än vi som är övertygade om solenergins förträfflighet och gratulerar uppfinnaren Petra Wadström till Polhemspriset 2013.

2013-10-29
|Övrigt

Trends in Photovoltaic Applications Report

Denna unika rapport ger officiella och korrekta data om solcellsmarknaden, industri, stödpolitik, forskningsverksamhet och integration av solceller i kraftsektorn.

2013-10-21
|Anläggningar

Solcellspark 1 MW

Längs E18 mellan Västerås och Enköping byggs i skrivande stund Sveriges första megawattpark. Den blir Nordens största solcellspark.

2013-10-09
|Politik

Remissyttrande: Beskattning av mikroproducerad el

Svensk Solenergis betänkande av Utredningen om nettodebitering av el (SOU 2013:46)

2013-09-12
|Statistik

Solkraft ett önskemål, enligt Sifo

Solenergi är fortsatt populärt. Enligt en färsk Sifo-undersökning vill åtta av tio husägare ha solpaneler på sitt tak, och sex av tio vill vara självförsörjande på solkraft.

2013-09-12
|Politik

Regeringen föreslår sänkt skatt på egenproducerad förnybar el

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. Satsningen utformas som en skattereduktion och är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på energimarknaden.

2013-09-11
|Anläggningar

180 000 kWh per år - Stockholms största solelanläggning

"Stockholms Hamnar nu har en solcellsanläggning som bidrar till ökad användning av alternativa och miljövänliga energikällor. Det är första gången en solcellsanläggning går ihop ekonomiskt gör den här miljösatsningen unik."

2013-08-30
|ekonomi

Värnamo låter solen värma

Värnamo kommun har avsatt en och en halv miljon kronor, över tre år, i stöd för solvärmeinvesteringar inom kommunen.

2013-08-17
|övrigt

Bronsmedalj i Solar Decathlon

Chalmeristernas solenergidrivna hus Halo tog hem tredjeplatsen när den internationella studenttävlingen Solar Decathlon avgjordes i kinesiska Datong på söndagen.

2013-07-09
|Statistik

Solvärme ökade 14 %

Den senaste versionen av IEAs statistikrapport som tagits fram av Franz Mauthner and Werner Weiss publicerades i juni. Solar Heat Worldwide: Markets and Contribution to the Energy Supply 2011 omfattar solvärme och solkyla i 56 länder med drygt 60 % av världens befolkning. De system som installeras i dessa länder svarar för mer än 95 % av världsmarknaden för solfångare.

2013-06-27
|Anläggningar

Sustainable Energy Europe Award till Umeå

I konkurrens med 224 tävlanden från hela Europa tilldelas nu Bostaden – med projektet Hållbara Ålidhem – utmärkelsen Sustainable Energy Europe Awards 2013, i kategorin Living.

2013-06-18
|politik

Utredningen om nettodebitering av el, SOU 2013:46

I fredags överlämnade utredaren Rolf Bohlin betänkandet Beskattning av mikroproducerad el med mera (SOU 2013:46) till finansminister Anders Borg.

2013-06-03
|övrigt

Solenergi, möjligheter för offentliga lokaler

En skrift framtagen för att inspirera dig som arbetar med offentliga lokaler och är intresserad av solenergi. Skriften ger en nulägesbeskrivning av både solvärme- och solcellsteknik, både när det gäller marknadsutvecklingen internationellt och i Sverige.

2013-05-23
|övrigt

Solkartan i Lunds kommun

En karta med sökfunktion som visar dig var i Lunds kommun det är mest gynnsamt att installera solceller för elproduktion. Syftet är att främja produktionen av förnybar el, i synnerhet solel.

2013-05-13
|övrigt

Stockholms solkarta

Stockholm har en hög solinstrålning och kan jämföras med städer i Centraleuropa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi. Stadens mål är att vara fossilbränslefria 2050 och då är förnybar energi en viktig energikälla och som en service i denna omställning lanseras solkartan.

2013-04-26
|övrigt

Solenergipriset 2013

Svensk Solenergi delade för tionde gången ut Årets solenergipris i anslutning till sitt årsmöte i Westmanska palatset i Stockholm. Prisutdelare var Rainer Brohm, BSW (Bundesverband Solarwirtschaft e.V), Tyskland.

2013-04-02
|Statistik

Sol - nya rekord i mars

Vid nästan alla stationer som mäter solskenstid sattes nya rekord.

Nyheter 2013 20-40 »