Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Klart med villkoren för investeringsstödet till solceller
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2012-12-20
|Politik

Klart med villkoren för investeringsstödet till solceller

Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 % av de godkända kostnaderna från och med den 1 februari 2013. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att förnya stödet för installation av solceller. I budgeten för nästa år avsätts ytterligare 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016.

Sedan 2009 har regeringen satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och har blivit mycket framgångsrikt. Samtidigt har kostnaderna för att utveckla solceller under de senaste åren minskat dramatiskt och statistiken från investeringsstödet visar att kostnaden per installerad kilowatt el halverats från 2009 till 2012.

För att fler ska kunna få del av stödet justerar regeringen nu stödandelen. Förändringen genomförs också för att återspegla de lägre kostnaderna för att installera solceller. Från och med den 1 februari 2013 kommer stödet till solceller ligga på 35 % av kostnaden.

- De val vi gör i dag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Det här investeringsstödet främjar tekniken och ger för många svenskar möjlighet att installera solceller och bli sin egen småskaliga elproducent, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs til länsstyrelsen. För den som redan ansökt om stöd och slutfört sitt projekt före den 1 februari 2013 gäller de tidigare villkoren. Ansökningar som lämnats in men som länsstyrelsen inte beslutat om ännu hanteras enligt den nya förordningen.

Saxat från regeringen.se

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se