Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Andréns soliga vinterfunderingar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2012-12-11
|Övrigt

Andréns soliga vinterfunderingar

Medan snön yr utanför fönstret och kylan plötsligt gjort entré finns det mycket som lyser upp i tillvaron. Jag har under mina föreläsningsturnéer runt om i landet kunnat konstatera att allt fler kommuner satsar friskt och målmedvetet på solenergin.

I Halmstad finns det till exempel ett politiskt mål att årligen investera ett antal miljoner i solenergianläggningar under pågående mandatperiod, i Karlstad togs ett beslut att investera i 3 000 kvadratmeter solenergianläggningar före 2010 års utgång. Sundsvall har nyligen investerat i två större hybridanläggningar där solfångarna levererar såväl el som värme. Jag har sett omfattande solcellsinvesteringar i Jönköping och en fantastisk badanläggning i Eslöv. Värnamo gör det på sitt sett, där inrättas ett eget solvärmebidrag för att stimulera villaägare att investera i solfångare. Och för att inte tala om Kungsbackas kommunala bostadsbolag Eksta som konsekvent investerat i solvärme sedan sent 1970-tal och nu har över 7 500 kvm solfångare i sitt fastighetsbestånd. Minst sagt imponerande.

Nu tänjer Eksta Bostads AB dessutom på gränserna genom att i projektet Vallda Heberg investera i solvärme som ska täcka 40 % av de 130 bostädernas årsvärme- och tappvarmvattenbehov. Äldreboendet i samma område ska få 40 % av sin fastighetsel från solceller. Det är inte utan att jag blir hoppfull för framtiden och allt mer övertygad om solenergins betydelse för en hållbar energiförsörjning.

Lite skugga faller dock över optimismen. Som en följd av indragna investeringsstöd för solvärmeanläggningar har marknadsvolymerna minskat rejält och företagen går på knäna. Anslagna medel för solelsinvesteringar räcker inte på långa vägar till antalet ansökningar, vilket också hämmar marknadsutvecklingen och framför allt industrins möjligheter att växa och möta den internationella konkurrensen. Varför har vi ingen nationell färdplan för solenergin, på samma sätt som det finns för vindkraften?

Även om solen står lågt nu och lyser med sin frånvaro är det en resurs att räkna med, även i Sverige. Det räcker till exempel att använda 1 % av Sveriges area med solceller eller solfångare som har 30 % verkningsgrad för att täcka hela landets årliga energibehov. Ett ordinärt, söderorienterat villatak (cirka 100 kvm) tar emot fem gånger som mycket solinstrålning som husets totala energianvändning under ett år. Genom att balansera kraft och värme över årstiderna skulle det inte vara allt för visionärt att tänka sig att 10 % av vårt totala elbehov (14–15 TWh) producerades av solceller och 10 % av vårt samlade värmebehov (drygt 10 TWh) från solfångare.

Det är något att fundera över när vi nu under vintern hämtar ut kWh från våra kraftverksdammar som kunnat lagras från sommar till vinter tack vare solcellernas produktion under sommarhalvåret. På samma sätt som vi kunnat lagra biobränsle helt utan värmeförluster, för vinteranvändning med hjälp av solvärme under sommarhalvåret. Det är inte utan att solen lyser upp även så här års.

Lars Andrén, Drivkraft

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se