Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2012 / 15 TWh solel första halvåret 2012
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2012-08-03

15 TWh solel första halvåret 2012

Det första halvåret 2012 svarade förnybar elenergi för 25 % i Tyskland. Det är unge­fär hälften av vad vi har i Sverige, men det visar på en impo­nerande utveckling i ett stort europeiskt land som inte har så stora vatten­kraft­till­gångar som vi har i Sverige.

Nedanstående tabell från Bundesverband der Energie- und Wasserwirtshaft e.V (BDEW) visar förnybar el i Tyskland  det 1:a halvåret 2011 och 2012.    

 

2011

2012

Andel 2012

 

[TWh]

[TWh]

[%]

Vindkraft

21,0

24,9

9,2

Bioenergi

14,5

15,3

5,7

Vattenkraft

8,7

10,8

4,0

Solel/solceller

9,8

14,4

5,3

Övrig förnybar el

2,4

2,5

0,9

Summa

56,4

67,9

25,1

Än mer anmärkningsvärt är det att solel/solceller nu svarar för en lika stor andel som bioenergi och en större andel än vattenkraft.  Det pratas ofta om hur mycket solceller som installerats i Tyskland, då menar man ofta installerad effekt (GW), men det här visar klart att det också handlar om en väsentlig energitillförsel, 14,4 TWh bara under ett halvår, säger Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare i Svensk Solenergi.

Omräknat till helår motsvarar det nära hälften av vår totala elan­vänd­ning i sektorn bostäder och service (ca 70 TWh/år enl. Energiläget), och då ska vi veta att vi an­vänder mycket el i svenska byggnader. 

För den som vill dyka djupare i ämnet ”Solarstrom, m m” kan vi hänvisa till BDEW på

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20120726-pi-erneuerbare-energien-liefern-mehr-als-ein-viertel-des-stroms-de

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se