Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Kalendarium

Kalendarium

2020-04-23

Årsmöte 2020

Reservera dagen för årsmöte i Stockholm.

2020-04-21 09:00

Nordbygg 2020

Stockholmsmässan i Älvsjö.

2020-04-01

Solar Future Nordics 2020, Stockholm

The first regional conference fully dedicated to solar energy in the Nordic region.

2020-03-03 13:00

Inbjudan till workshop och föredrag kring solel och innovationsvetenskap

Högskolan i Halmstad bedriver i samarbete med WSP ett industridoktorandprojekt med finansiering av Energimyndigheten som syftar till att kartlägga hinder för en ökad implementering av solcellsanläggningar i den svenska bebyggelsen.

2020-02-17

Medlemsmöte 17 februari 2020, Göteborg

Tema: kvalitet och miljö med externa gäster, krav vid nätanslutning, takmontage.

2020-01-20

Montageledare solel, start 20 januari 2020

Utbildningen ger dig kunskap om projek­tering och förberedelser inför solmontage. Du får också kunskap om arbetsledning och montagearbete vid solelinstallationer. Ansök senast 18 november.

2019-11-26

30-årsjubileum och extrastämma

Stockholm city.

2019-11-25

Certifiering, solel, 25–26 november

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2019-11-15 13:00

Närvärme med solvärme i nya bostadsområden – utvärdering av värmedistributionen

Integreringen av solvärme i ett fjärrvärmesystem kan vara en kostnadseffektiv lösning för nybyggda bostadsområden med låga energibehov.

2019-11-14

Solel: regelverk och ramar, seminarium, Göteborg

Årets solenergiseminarium, denna gång i samverkan mellan BeBo och Belok.

2019-10-30

Solvärmeworkshop 2019, Borlänge

Energikompetenscentrum (EKC)vid Högskolan Dalarna tillsammans med Svensk solenergi och Byggdialog Dalarna bjuder in fastighetsägare, fjärrvärmeföretag, energirådgivare och konsulter till denna dag.

2019-10-29

Solelmässan 2019

En av landets största mässor för energi- och miljöteknik.

2019-10-23

Solenergi – minimässa och föredrag, Stenungsund

En kostnadsfri informationskväll om solenergi i kommunens regi.

2019-10-17 09:00

Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle – Trollhättan

Seminariedag Sol i Väst: Vilka utmaningar möter framtidens elnät? Hur planerar vi för mer förnybar energi? Hur får vi bra lönsamhet i solceller?

2019-10-15

Certifiering, solvärme, 15–16 oktober

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2019-10-08

Solforum 2019 – Göteborg

Solforum vänder sig till dig som är yrkesverksam inom solenergiområdet såsom offentlig sektor, företag, lärosäten och branschorganisationer.

2019-10-01

Grundkurs Solel för solkraftprojektörer 1–3 oktober

Heta Utbildningar i Härnösand – två veckor innan finns möjlighet att själv läsa in kursmaterialet och ta del av tex videoinspelningar och självtester. Därefter avslutas kursen med tre dagar på plats i Härnösand.

2019-09-16

Certifiering, solel, 16–17 september

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2019-09-09

EU PVSEC 2019 – Marseille, Frankrike

The world’s largest specialist PV solar conference, where the experts of the PV solar branch meet to discuss new concepts, trends and developments in science and industry.

2019-09-09

Microgrid Global Innovation Forum 2019 – London

The 10th edition of the Microgrid Global Innovation Forum, in London, focuses on microgrid advances, case studies and applications in EMEA, Asia-Pacific, and Latin America.

2019-09-04

Solvärmeteknik – workshop, Göteborg

Handbok projektering solvärmeanläggningar. För att göra handboken så bra som möjligt och att samtidigt ge branschen en möjlighet att diskutera när, var och hur solvärme med fördel kan används anordnas en workshop som del i framtagandet.

2019-07-07

Solenergi i Almedalen 2019

Aktiviteter och representation under Almedalsveckan, 30 juni till och med sjunde juli.

2019-06-26

Branschmöte för solcellssystem – Stockholm alt Skype

Genomgång av pågående ekodesignarbete inom EU och Energimyndighetens studier av solcellssystem.

2019-06-04

Installation av solceller för yrkeskunniga, fr o m 23 april

Nu erbjuds inom projektet EcoINSIDE2 en kurs genom Högskolan Dalarna om installation av solceller. Kursen riktar sig mot företag vilka redan installerat solceller eller planer att göra det i framtiden. Föreläsningar och undervisningsmaterialet tillhandahållas från 23 april.

2019-06-03

Certifiering, solel, 3–4 juni, anmäl senast 21 maj

Efterfrågan har varit stor, därför lägger Heta utbildningar in ytterligare ett certifieringstillfälle innan sommarlovet. Anmäl dig senast 21 maj.

2019-05-15

Montageledare solel, start 2 september

Heta utbildningar, Härnösand. Sista ansökningsdag 15 maj. Utbildningsstart 2 september 2019. Utbildningens omfattning: 100 YH-poäng, sex månader.

2019-05-15

Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-, BIM- och solenergikompetens, start 2 september

Heta utbildningar, Härnösand. Sista ansökningsdag 15 maj. Utbildningsstart 2 september 2019. Utbildningens omfattning 450 YH-poäng, 2,25 år.

2019-05-15

Svensk Solenergis afton på Intersolar 2019

Svensk Solenergi bjuder för fjärde året in till Svensk Solenergis afton under den stora mässan Intersolar 2019 som pågår mellan 15 och 17 maj.

2019-05-15

Intersolar Europe 2019 – München, Tyskland

Intersolar Europe är en världsledande utställning för solenergiindustrin och äger rum årligen i Messe Munchen Exhibition Center.

2019-04-25

Årsmöte 2019

Föreningens årsmöte går av stapeln på Chalmers i Göteborg 25 april – en heldag med stämma, prisutdelning och seminarium.

2019-04-08

Certifiering, solel, 8–9 april

Sista kurstillfället innan sommaren. Anmäl dig senast 19 mars.

2019-04-04

GEC: Best practise i små och stora solelanläggningar, april 2019

På årets Glava-konferens fångar de upp vad som är Best Practice när det gäller små och stora solelanläggningar.

2019-03-29

Solcellsmässa 2019, Karlstad

Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerar en solcellsmässa i anslutning till Earth hour.

2019-03-12

Kurs Solcellsinstallatör, steg 1 – GEC mars 2019

Glava Energy Center – kursen ska ge kunskap om solcellsanläggningens optimala funktion och koppling till byggnadens övriga energisystem samt kunskap om kundservice, arbetsmiljö och säkerhet.

2019-03-11

Grundkurs Solel för solkraftprojektörer 11–13 mars

Heta Utbildningar i Härnösand – två veckor distansstudier avslutas med tre dagar på plats i Härnösand.

2019-03-06

SolarPower Summit 2019 – Bryssel, Belgien

Has the European Union succeeded in bringing its energy transition to the next level, and will it become a global leader in solar again?

2019-02-25

Certifiering, solel, 25–26 februari

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2019-02-18

Certifiering, solvärme, 18–19 februari

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2019-01-30

Medlemsmöte 30 januari 2019, Göteborg

Vårens medlemsmöte går av stapeln i Göteborg.

2018-12-11

Aktuellt inom solel, Stockholm

Nätverket BeBo rundar av året med ett halvdagsseminarium i Stockholm.

2018-12-10

Certifiering, solel, 10–11 december

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2018-12-04

Hearing – Nätkoncessionsutredningen M 2018:03, Stockholm

Nätkoncessionsutredningen bjuder in till hearing för diskussion om reglerna för icke-koncessionspliktiga nät.

2018-12-03

Certifiering, solvärme, 3–4 december

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2018-11-28

Solceller – projektering och besiktning, Stockholm nov 2018

Två kursdagar hos STF om hur förutsättningar för en bra solcellsanläggning till stor del sätts i projekteringsfasen.

2018-11-27

Solelmässan 2018

Uppsala.

2018-11-26

Medlemsmöte 26 nov, Uppsala

Dagen innan Solelmässan, i Uppsala – medlemsmöte eftermiddag.

2018-11-05

Certifiering, solel, 5–6 november

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2018-10-02

Solel grundkurs – Solkraftsprojektör, Härnösand

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna kring solel. Kursen kan också vara lämplig för fastighetsägare, förvagltare, stadsplanerare, tekniska konsulter, Energi- och klimatrådgivare.

2018-09-24

EU PVSEC 2018 – Bryssel, Belgien

THe world’s largest specialist PV solar conference, where the experts of the PV solar branch meet to discuss new concepts, trends and developments in science and industry.

2018-09-18

Solvärmedag i Kungsbacka

Programmet innehåller bra exempel på solvärmesystem med föredrag från såväl svenska som utländska aktörer.

2018-09-17

Certifiering, solel, 17-18 september

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2018-09-10

Eurosun 2018 – Rapperswil, Schweiz

EuroSun 2018 will offer a platform to discuss the latest developments with leading solar energy experts as well as policy makers and industry representatives.

2018-08-30

Arctic Solar – solel i nordiskt klimat, Piteå

Arctic Solar – solel i nordiska förhållanden är en nationell konferens som i år har särskilt fokus på dubbelsidiga solpaneler (bifacial).

2018-07-08

Svensk Solenergi i Almedalen 2018

Aktiviteter och representation under Almedalsveckan, första till och med åttonde juli.

2018-06-20

Intersolar Europe 2018 – München, Tyskland

Intersolar Europe är en världsledande utställning för solenergiindustrin och äger rum årligen i Messe Munchen Exhibition Center.

2018-06-19

Skandinavisk afton på Intersolar 2018

Svensk Solenergi bjuder för tredje året in till en Skandinavisk afton under den stora mässan Intersolar 2018 som pågår mellan 19 och 22 juni.

2018-06-05

Informationskväll om solenergi, Upplands Väsby

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018

2018-05-30

Solkraftsprojektör – grundkurs, Härnösand

Heta Utbildningar: Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna kring solel.

2018-05-28

Certifiering, solel, 28–29 maj

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2018-05-25

Arbetsmöte SSEs solvärmegrupp, Halmstad

Arbetsgrupp för ökat fokus på solvärmefrågor har arbetsmöte i Halmstad.

2018-05-23

Workshop kring beställarstöd, Stockholm

Workshop i projektet "Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering (SOL:AR)".

2018-05-21

Solceller – teknik och ekonomi, Stockholm maj 2018

Två kursdagar hos STF Ingenjörsutbildning: Priserna på solceller har sjunkit drastiskt de senaste åren. Samtidigt har intresset för solenergi ökat. Vill du veta mer om solcellernas möjligheter och användningsområden? Vi ger dig möjlighet till att fördjupa din kunskap.

2018-05-08

Informationskväll om solenergi, Vaxholm

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018.

2018-05-08

GEC 2018

Årets GEC-konferens – från subventionerad till marknadsmässig solenergi.

2018-05-07

Informationskväll om solenergi, Enskede

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018.

2018-05-03

Informationskväll om solenergi, Kungsholmen, Stockholm

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018

2018-05-02

Informationskväll om solenergi, Lidingö

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018.

2018-04-25

Informationskväll om solenergi, Danderyd

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018.

2018-04-25

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte går av stapeln i huvudstaden – en heldag med seminarier, debatt, prisutdelning och stämma.

2018-04-24

Workshop kring förenklingar i solelstödet – Eskilstuna

Energimyndigheten bjuder in till en workshop för att identifiera och diskutera olika förslag på förenklingar och förändringar av solcellsstödet.

2018-04-24

Informationskväll om solenergi, Sundbyberg

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen anordnar sju informationskvällar under våren 2018.

2018-04-23

Certifiering, solel, 23–24 april

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand

2018-04-11

SDH Conference 2018 – Österrike

Den femte internationella konferensen om solvärme I fjärrvärmesystem hålls 11–12 april i Graz, Österrike.

2018-03-14

Solelkonferens – Stockholm

För att ta vara på utvecklingen och förflytta oss mot en mer hållbar energimarknad krävs det att fastighetsägare ges förutsättningarna för framgångsrika solelprojekt.

2018-02-28

Certifiering, solvärme, 28 feb–1 mars

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2018-02-26

Certifiering, solel, 26–27 feb

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2018-02-20

Utvecklingen av solenergi i världen, Stockholm

Tillsammans med Energiföretagen Sverige bjuder vi in till frukostseminarium tisdag 20 februari om marknaden för solel i världen och Sverige.

2018-01-31

Solcellsmarknaden tar fart, Karlskrona

Hur får vi fler att installera solceller vid nybyggnation av småhus?

2018-01-30

Medlemsmöte 30 januari, Göteborg

Medlemsmöte på västkusten för kompetenshöjande samtal kring elsäkerhet och modulmontage.

2017-12-11

Certifiering, solel, 11–12 december

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-12-08

Solenerginätverkande – Göteborg 8 december

Nytt mingeltillfälle för solenergitörstande i regionen.

2017-12-08

Solenerginätverkande – 8 december Göteborg

Nytt mingeltillfälle för solenergitörstande i regionen.

2017-11-29

Solceller – teknik och ekonomi, Stockholm nov 2017

För exempelvis fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, stadsplanerare, projektutvecklare och tekniska konsulter som vill lära sig hur solcellssystem fungerar och kunna bedöma potential och möjligheter med solceller på byggnader.

2017-11-28

Solelmässan 2017

Svenska Solelmässan anordnas årligen av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi.

2017-11-27

Medlemsmöte 27 nov, Uppsala

Nästa medlemsmöte går av stapeln i Uppsala, dagen innan Solelmässan.

2017-10-29

SHC och SWC 2017 – Abu Dhabi

IEA-SHC's International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry och ISES Solar World Congress.

2017-10-23

Certifiering, solel, 23–24 oktober

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-10-09

Solenerginätverkande – Bergsjön

Studiebesök för att beundra ”Bergsjöns svarta diamant” som nu levererar el från solceller på fasader och tak, med efterföljande mingel.

2017-09-25

EU PVSEC 2017 – Amsterdam

Den största internationella konferensen för forskning, teknik och tillämpningar kring solceller, samtidigt med med en internationell utställning.

2017-09-20

Certifiering, solel, 20–21 september

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-09-18

Certifiering, solvärme, 18–19 september

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-09-13

Solforum 2017, Västerås

Fokus på hur olika aktörer kan främja utbyggnaden av solel i Sverige, vad som är på gång inom forskning och utveckling samt solenergins roll i energisystemet.

2017-09-04

Business opportunities with building integrated solar energy, Uppsala

How can aesthetically appealing, building integrated photovoltaic systems (BIPV) go from single ’lighthouse’ projects to something common in cities? This is what we try to sort out in the IEA-PVPS Task 15.

2017-07-09

Svensk Solenergi i Almedalen 2017

Aktiviteter och representation under Almedalsveckan, andra till och med nionde juli.

2017-06-20

Solenerginätverkande med studiebesök

Det är dags för nätverkande i göteborgstrakten igen, en mycket informell möjlighet för solenergientusiaster att utbyta erfarenheter och socialisera.

2017-06-19

ISREE 2017, Strömstad

Internationellt symposium om utbildning i förnybar energi i Strömstad.

2017-06-12

Certifiering, solel, 12–13 juni

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-06-01

Skandinavisk afton på Intersolar 2017

Svensk Solenergi och Norsk solenergiforening bjuder för andra året in till en Skandinavisk afton under den stora mässan Intersolar 2017 som pågår mellan 31 maj och 2 juni.

2017-05-31

Skandinavisk afton – Intersolar/PVSEC 2017

Norsk Solenergiforening och Svensk Solenergi samlar mässbesökande landsmän till Skandinavisk afton under Intersolar/PVSEC-veckan i München.

2017-05-31

Intersolar Europe 2017 – München

Intersolar Europe är en världsledande utställning för solenergiindustrin som äger rum årligen i Messe Munchen Exhibition Center.

2017-05-15

Certifiering, solel, 15–16 maj

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-05-10

Solel 2017, Stockholm

Solel 2017 är en konferens med massor av nya forskningsresultat, en tydlig uppväxling av kunskap från forskningen genom synteser och en möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra intresserade. Ett program i Elforsk.

2017-04-25

Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte går av stapeln på västkusten, Göteborg Energi står som värd. Och under förmiddagen delar vi ut årets Solenergipriser.

2017-03-22

Certifiering, solel, 22–23 mars

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-03-20

Certifiering, solvärme, 20–21 mars

Den "certifiering av vissa installatörer" (CIN1-2), inklusive solel och solvärme, som införts av regeringen har kommit igång och hålls i Härnösand.

2017-03-07

SolarPower Summit 2017, Bryssel

SolarPower Europe’s flagship event, the 12th annual SolarPower Summit, is recognized throughout the solar sector as the most important event on the development of global solar markets.

2017-01-24

Medlemsmöte 24 januari, 2017

För våra medlemmar, om nuläge och närmsta framtid.

2016-11-28

Svenska Solelmässan 2016, Uppsala

Svensk Solenergi och SABO är huvudsponsorer.

2016-11-15 09:00

Medlemsmöte 15 nov, 2016

För våra medlemmar, om nuläge och närmsta framtid.

2016-11-11

Bostadsrättsmässan Göteborg 2016

Bostadsrättsmässan i Göteborg 2016 går av stapeln dagarna 11 och 12 november.

2016-10-20

Solcellsanläggningar i världsklass, workshop, Stockholm

En heldagsworkshop om solcellsanläggningars prestanda och tillförlitlighet. Arrangeras av de svenska deltagarna i det internationella forskningsprojektet IEA PVPS Task 13; ABB, Paradisenergi, Solkompaniet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

2016-10-12

Eurosun 2016 – Palma, Mallorca

ISES, AEDES and the University of the Balearic Islands are pleased to announce the 2016 edition of EuroSun, the ISES European solar energy congress.

2016-10-11

Solenerginätverkande – Göteborg 11 oktober

Nytt mingeltillfälle för solenergitörstande i regionen.

2016-10-07

Bostadsrättsmässan Malmö 2016

Bostadsrättsmässan 2016 i Malmö går av stapeln dagarna 7 och 8 oktober.

2016-09-21

SDH 2016 – Billund, Danmark

Den fjärde internationella konferensen om solvärme i fjärrvärmesystem för kommunala energiplanerare och energibolag.

2016-07-11

Svensk Solenergi i Almedalen 2016

Aktiviteter och representation under Almedalsveckan, tredje till och med tionde juli.

2016-06-22 19:30

Skandinavisk afton – Intersolar/PVSEC 2016

Norsk Solenergiforening och Svensk Solenergi samlar mässbesökande landsmän till Skandinavisk afton under Intersolar/PVSEC-veckan i München.

2016-06-22

Intersolar 2016 – München, Tyskland

2016 års upplaga hålls i juni.

2016-06-20

EU PVSEC 2016 – München, Tyskland

Covering the entire range of the PV value chain, including research, technologies and applications, the Conference Programme is focusing on the most recent scientific, technological and market-related developments.

2016-05-25

Årets GEC-konferens, affärsmodeller inom solenergi och lagring

Årets konferens fokuserar på olika affärsmodeller kring solenergi och lagring vid både småskaliga och storskaliga installationer.

2016-05-19

Solseminarium i Sollentuna 2016

Nyfiken på solenergi? Så går det till från idé till färdig anläggning. Energi- och Klimatrådgivningen i Stockholmsregionen bjuder in till kostnadsfria seminarier om solenergi runt om i länet.

2016-05-18 18:00

Solseminarium i Huddingen 2016

Nyfiken på solenergi? Så går det till från idé till färdig anläggning. Energi- och Klimatrådgivningen i Stockholmsregionen bjuder in till kostnadsfria seminarier om solenergi runt om i länet.

2016-05-16 19:00

Solseminarium i Danderyd 2016

Nyfiken på solenergi? Så går det till från idé till färdig anläggning. Energi- och Klimatrådgivningen i Stockholmsregionen bjuder in till kostnadsfria seminarier om solenergi runt om i länet.

2016-05-11 18:30

Solseminarium i Nacka 2016

Nyfiken på solenergi? Så går det till från idé till färdig anläggning. Energi- och Klimatrådgivningen i Stockholmsregionen bjuder in till kostnadsfria seminarier om solenergi runt om i länet.

2016-05-10 18:00

Solseminarium i Järfälla 2016

Nyfiken på solenergi? Så går det till från idé till färdig anläggning. Energi- och Klimatrådgivningen i Stockholmsregionen bjuder in till kostnadsfria seminarier om solenergi runt om i länet.

2016-05-09 17:30

Solenerginätverkande – Göteborg 9 maj

Nätverkandet som startade i fjol, drogs igång av ett av våra medlemsföretag, och är i all enkelhet en mingelafton för oss solenergientusiaster och dito proffs.

2016-05-02

Soldag i Sigtuna – 2016

Sigtuna Solkraft och Sigtuna kommun bjuder på solsafari, föreläsningar och panelsamtal på temat Fossilfritt samhälle – hur svårt kan det vara?

2016-04-07 10:15

Prisutdelning Solenergipriset 2016

Årets Solenergipris delas ut i samband med Energimyndighetens Solforum på hotel Clarion Skanstull i Stockholm.

2016-04-07

Solforum 2016, Stockholm

Den tredje upplagan av Energimyndighetens konferens Solforum, denna gång tillsammans med hearingen för Energimyndighetens regeringsuppdrag om förslag till solelstrategi.

2016-04-06

Årsmöte 2016

Svensk Solenergis årsmöte hålls på eftermiddagen sjätte april i Westmanska palatsen, Holländargatan 17, Stockholm.

2015-12-03 12:00

Solvärme och värmepumpar, workshop – Stockholm

Det finns många olika alternativ, men vilka är vettiga? Vad har man lärt sig de senaste åren?

2015-12-02

SHC 2015, Istanbul, 2–4 december

International conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry.

2015-11-25

Ekodesign och Energimärkning, temadag hos SP i Borås

Temadag kring Ekodesign och Energimärkning kopplat till ackumulatortankar och möjligheterna med solenergi.

2015-11-25

Svenska solelmässan, Uppsala

På Svenska solelmässan kommer fastighetsägare i kontakt med Sveriges ledande solelleverantörer och lär sig av andra som redan installerat solelanläggningar.

2015-11-20

Bostadsrättsmässan, Stockholm

Huvudteman i år är Energisparande, säkerhet (inre säkerhet i husen, brandtillsyn) och förvaltning.

2015-11-08

ISES Världskongress 2015, Korea

Implementing the Renewable Energy Transformation. Global Markets and Technology Perspectives. Developments in the Asia-Pacific Region.

2015-10-22

RENSEF – Antalya, Turkiet

RENSEF 3rd Renewable Energy Systems and Energy Efficiency Exhibition is organized by Agoras Fuarcilik Hizmetleri Limited Co. October 22–24.

2015-10-20

Solar Asset Management Europe – Milano, Italien

Europe's leading conference dedicated to optimization of the operational phase of PV plants and portfolios.

2015-09-16

Microgrid Global Innovation Forum 2015, Barcelona

Intresset för så kallade microgrid (mikronät), som syftar till att öka stabiliteten och möjligheterna att integrera olika energislag, ökar i takt med ökad användning av förnybar elgenerering. Detta forum är en viktig mötesplats för såväl elnätsbolag och forskare som företag som är intresserade att medverka i utvecklingen av våra framtida elnät.

2015-09-14

PVSEC 2015, Hamburg, 14–19 september

EU PVSEC – den största internationella konferensen om solceller, forskning, teknik och applikationer, samtidigt som den har en stor industriutställning.

2015-07-06

Svensk Solenergi i Almedalen 2015

Aktiviteter och representation under Almedalsveckan, 28 juni till och med 5 juli.

2015-06-17

Solvärme i fjärrvärme – 2015

Årets konferens, den tredje i ordningen, på ämnet Solvärme i fjärrvärme hålls i franska Toulouse 17–18 juni.

2015-06-15

Ökad etablering av solceller i Sverige, Stockholm

SolEl-programmet, Energiforsk välkomnar till workshop inför den sista utlysningen i SolEl som öppnar innan sommaren. De kommer att presentera utlysningen och ge forskare och andra kvalificerade utförare en mötesplats för att hitta projektpartner och att diskutera möjliga ansökningar.

2015-06-02

Studera solvärme i danska fjärrvärmesystem

Vid ingången av 2014 fanns 400 000 kvadratmeter solfångare installerat i danska fjärrvärmesystem. Under året byggdes befintliga anläggningar ut och nya uppfördes – nu finns hela 550 000 kvadratmeter. Är du intresserad av hur det gått till och vad det leder till för möjligheter?

2015-05-19

Microgrid World Congress, Barcelona

Målsättningen är att projektledare och -utvecklare, energiföretag, kommersiella och industriella slutanvändare ska få verktyg att optimera såväl självförsörjande som nätanslutna microgrids.

2015-05-07 18:00

Solenerginätverkande – Göteborg i maj

Solenergitörstande i göteborgsregionen har ett mingeltillfälle kvar – kanhända blir det fortsättning efter sommaren.

2015-04-22

Årsmöte 2015

Svensk solenergis årsmöte hålls 22 april på Scandic Talk, vägg i vägg med Stockholmsmässan, Älvsjö, vid samma tidpunkt som Nordbyggs Ecoforum. Årsmötet föregås av ett kort seminarium och avslutas med utdelning av Årets solenergipris inne på mässan.

2015-04-14

Vårens första sol(s)ting, Trollhättan

Installationen av solceller i Sverige fördubblades förra året. Solenergi kommer därmed att spela en betydelsefull roll för världens framtida elförsörjning men trots detta är andelen el från solen låg i världens energimix.

2015-03-10

Årets GEC-konferens, fokus energilagring

Fokus på hur vi bäst lagrar och nyttjar solel. Vilka är de globala trenderna? Är batterilagring ekonomiskt försvarbart? Hur kan solel bättre nyttjas med likströmsnät, nya smarta system och apparater?

2015-03-03 09:00

Seminarium om byggnadsintegrerad solel – BIPV, Göteborg

Seminarium och workshop om byggnadsintegrerad solel – BIPV. BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics) är multifunktionella system som genererar el genom solceller och samtidigt fungerar som byggmaterial.

2015-01-08 18:00

Solenerginätverkande – Göteborg i januari

Solenergitörstande i göteborgsregionen har två mingeltillfällen att se fram emot det närmsta halvåret.

2014-12-08

Mikroproduktion av el, Stockholm

Hur påverkar mikroproduktion i större omfattning elnätet och elnätsbolaget? Hur tackla utmaningen att modernisera det befintliga elnätet för anslutning av större mängder förnybar energi utan att elkvaliteten försämras? Vad händer vid anslutningsprocessen, från föranmälan till färdig anläggning? Vilka krav ställer nätägarna på anläggningarna?

2014-11-21

Integrering av förnybart – globala erfarenheter och best practice, Stockholm

Sverige är på väg mot ett energisystem med stora mängder förnybar energi. Vilka förändringar av lagar, regler, driftstrategier och affärsmodeller krävs för att klara omställningen?

2014-11-20

Solenergi i stadsplanering, Lund

Seminariet vänder sig bland annat till stadsplanerare, arkitekter, forskare liksom andra som är intresserade av solenergi i stadsplanering. Presentationerna hålls delvis på engelska.

2014-10-22

Solforum 2014 – utveckling pågår

Energimyndigheten bjuder in till konferensen Solforum i Linköping. Utvecklingen inom solceller, termisk solkraft och solbränslen är i fokus liksom samverkan mellan många olika aktörer.

2014-10-13

SHC Conference 2014

International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry. 13–15 oktober, Beijing, Kina.

2014-10-09

Solelmässan, Uppsala

För dig som vill komma i kontakt med Sveriges ledande solelleverantörer. Mässan ramas in av ett seminarieprogram med föreläsningar samt en paneldiskussion i anslutning till lunchen.

2014-09-22

Solelkonferens – EU PVSEC 2014

The EU PVSEC is the largest international Conference for Photovoltaic research, technologies and applications, and at the same time one of the top international PV Industry Exhibitions. Amsterdam, Sept 22–26, 2014

2014-09-16

Eurosun 2014 – Aix-les-Bains, Frankrike

Internationell konferens om solenergi och byggnader, 16–19 september 2014.

2014-09-15

STF-kurs: Mikroproduktion, Stockholm

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren.Denna omvandling av energisektorn, där mikroproduktion är en stor del, kommer att ställa nya krav på aktörerna. Hur påverkas din roll som mikroproducent, nätägare, innehavare eller installatör av ökad mikroproduktion?

2014-09-04 18:00

Solenerginätverkande – Göteborg i september

Solenergitörstande i göteborgsregionen har tre mingeltillfällen att se fram emot det närmsta halvåret.

2014-07-04

Svensk Solenergi i Almedalen 2014

Svensk Solenergi är representerat på ett antal sammankomster under årets Almedalsvecka – Energiforum, Förnybarhetsrådet och 100 % Förnybart bland annat.

2014-06-03

Solvärme i fjärrvärme – 2014

Årets konferens Solvärme i fjärrvärme, hålls i Hamburg, 3 och 4 juni.

2014-06-02

Intersolar Europe 2014

Intersolar Europe – världens största mässa för solenergiindustrin. Konferenser och utställning. München 2–6 juni.

2014-05-01

Solenergidagarna 1–31 maj, i hela landet

Kampanjen är en del av European Solar Days, den största solenergikampanjen i Europa med fler än tjugo deltagande länder.

2014-04-09

Årets GEC-konferens, fokus förnybar energi

Glava Energy Centers årliga konferens med fokus på förnybar energi med ledande föredragshållare både från USA, Norge och Sverige.

2014-04-02

Årsmöte, Svensk Solenergi

Årsmötet hålls i samband med Nordbygg 2 april, kl 15, Stockholmsmässan i Älvsjö.

2014-02-06

Installera solel på rätt sätt, Borås

Denna utbildningsdag hålls som en avslutning på SPs engagemang i IEA Task 13 Provning och Tillförlitlighet på solel 2011–2013. SP har sett ett behov att förmedla kunskapen för att minska misstag inom installationer av solel i Sverige.

2014-02-01

Call for Papers for the 2014 EuroSun Conference

Abstract submission deadline is Feb 1st, 2014. The Conference will be in France, September 16-19.

2013-12-06

Mikroproduktion av el, Stockholm 4–6 dec

Mikroproduktion är en del i den pågående energiomställningen där energisektorn står inför en omvandling som ställer helt nya krav på aktörerna.

2013-11-26 09:00

Diplomerad solvärmeinstallatör, Malmö

Kursen är en praktisk introduktionskurs för VVS-installatörer och återförsäljare. Fokus läggs på solfångarkonstruktioner, systemdesign och dimensionering, praktiska installationsråd, tips kring drift och underhåll samt felsökning.

2013-11-22

Borättsmässan, Kista

En kunskapsmässa för bostadsrättsstyrelser och bostadsrättsinnehavare, bland annat om alternativa energikällor och energisparlösningar. Kista 22–23 november.

2013-10-30

Solceller - teknik och ekonomi

Priset på solceller har sjunkit kraftigt den senaste tiden samtidigt som nya regler för inmatning på elnätet öppnar för lönsammare installationer av solceller. I denna kurs får du lära dig både om ekonomin, tekniken och underhåll.

2013-10-24

Fastighetsbranschens Energidag, Stockholm

Energidagen, är en årlig arena för dialog kring miljö- och energifrågor i fastighetsbranschen.

2013-10-15

Passivhus Norden 2013 – Göteborg

15–17 oktober. Detta år kommer den nordiska plattformen för nätverkande att särskilt fokusera på alla befintliga flerbostadshus som behöver renovering inom en snar framtid och hur man ska planera och bygga energieffektiva stadsdelar blandade med nya och befintliga byggnader.

2013-10-10

Eco Now

Eco Now firar fem år som Sveriges miljömässa i år, med stort fokus på uppvärmning, framtid och energi.

2013-10-09 09:00

Diplomerad solvärmeinstallatör, Växjö

Kursen är en praktisk introduktionskurs för VVS-installatörer och återförsäljare. Fokus läggs på solfångarkonstruktioner, systemdesign och dimensionering, praktiska installationsråd, tips kring drift och underhåll samt felsökning.

2013-09-30

Solelkonferens – EU PVSEC 2013

The EU PVSEC is the largest international Conference for Photovoltaic research, technologies and applications, and at the same time one of the top international PV Industry Exhibitions. Paris, 30 Sep – 4 Oct, 2013

2013-09-23

Solvärmekonferens – IEA SHC 2013

The IEA Solar Heating & Cooling Programme (IEA SHC) and the European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) are pleased to invite you to join SHC 2013, the International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry. Freiburg, Sep 23–25, 2013

2013-09-17 09:00

Diplomerad solvärmeinstallatör, Örebro

Kursen är en praktisk introduktionskurs för VVS-installatörer och återförsäljare. Fokus läggs på solfångarkonstruktioner, systemdesign och dimensionering, praktiska installationsråd, tips kring drift och underhåll samt felsökning.

2013-09-11

Sweden Green Building Conference med Ekobygg, Sthlm

Under två dagar blir Kistamässan en arena för grönt byggande och hållbar stadsutveckling. Här kommer att erbjudas föreläsningar och debatter, utflykter till gröna stadsplaneprojekt i Stockholm, företag som presenterar den senaste gröna tekniken och mycket mer.

2013-08-23

Bleka solenergimässa

För andra året arrangeras Bleka solenergimässa. Bleka är antagligen Sveriges solcellstätaste by med över 100kW toppeffekt fördelat på 25 invånare.

2013-08-16 09:00

Diplomerad solvärmeinstallatör, Gotland

Kursen är en praktisk introduktionskurs för VVS-installatörer och återförsäljare. Fokus läggs på solfångarkonstruktioner, systemdesign och dimensionering, praktiska installationsråd, tips kring drift och underhåll samt felsökning.

2013-06-18 09:30

Solel i elnät – LTH i Lund

Målen med seminariedagen är dels att ge en orientering om nätansluten solel, dels att diskutera begränsningar i elnätets förmåga att ta emot solel som underlag för nationella regler.

2013-05-16 09:00

Solforum 2013

Solforum 2013 – från idé till produkt – kommer att äga rum i Stockholm 16 maj. Notera datumet redan nu, mer information kommer.

2013-05-13 09:30

Solcellsanläggningar för jordbruket, Trollhättan

I dagsläget är lantbrukare i flera fall redan producenter av förnybar energi såsom biogas, men framförallt leverantörer av biomassa för energiframställning. En outnyttjad resurs, som då kan användas för solenergi, är taken på lantbrukens byggnader.

2013-04-26 12:00

Årsmöte

Svensk Solenergis årsmöte går av stapeln eftermiddagen 26 april, i Stockholm.

2013-04-26 08:30

PV GRID Forum, Stockholm

Målgrupperna för PV GRID Forum ”Grid integration of PV systems in Sweden” är elnäts­bolag, elhandelsbolag, entreprenörer, system­utvecklare och representanter för myn­digheter. Forumet kommer att följas upp av en workshop våren 2014 där vi kommer att presentera och diskutera huvudresultat och rekommendationer från PV GRID.

2013-04-25

Goda krafter

Kraftsamling för smart och förnybar energi. På Högskolan i Halmstad samlas 25-27 april flera rikstäckande organisationer som arbetar för ett långsiktigt hållbart energisamhälle.

2013-04-25

Framtidens solenergilösningar - utställning i Glava

Hur kan bostäder och byggnader göras mer energieffektiva med hjälp av solenergi? Kom till Glava Energy Center, tre mil söder om Arvika den 25 april 2013 för ett heldagsseminarium för att se och lära.

2013-04-09 10:00

Solvärme i fjärrvärme

Solar District Heating – Malmö, Sweden – April 9th and 10th

2013-03-21 09:00

Seminarium Framtidens energi, Stockholm

EU:s energieffektiviseringsdirektiv, energipolitiken efter 2020 samt omställningen av dagens energisystem är aktuella energipolitiska frågor.

2013-03-21 09:00

Förnybara energikällor – solel, solvärme, vindkraft

Norra Djurgårdsstaden Innovation bjuder in byggherrar och teknikföretag till en heldag med fokus på innovationer och nytänkande.

2012-11-18 09:00

Dipl. Solvärmeinstallatör, heldagskurs Sthlm

Svensk solenergi, VVS Företagen och Slussen.biz i samarbete: Heldagsutbildning, i Stockholm, ett steg mot Svensk solenergis certifiering av solvärmeinstallatörer.

2012-10-11

Dipl. Solvärmeinstallatör, heldagskurs Gtb

Svensk solenergi, VVS Företagen och Slussen.biz i samarbete: Heldagsutbildning, i Göteborg, ett steg mot Svensk solenergis certifiering av solvärmeinstallatörer.

2012-10-05 10:00

Eco Now, Stockholm

Eco Now, Münchenbryggeriet - Sveriges största miljöutställning.

Solel grundkurs – Solkraftsprojektör

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna kring solel. Kursen kan också vara lämplig för fastighetsägare, förvagltare, stadsplanerare, tekniska konsulter, Energi- och klimatrådgivare.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se