Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solvärme / Solvärme för badanläggningar – projekteringshandledning
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Solvärme för badanläggningar – projekteringshandledning


Solvärme för badanläggningar – projekteringshandledning. Bengt Perers, Byggforskningsrådet.

Handledningen som pdf.

 

Utdrag:

Inledning

Denna projekteringshandledning är avsedd att underlätta projektering, uppbyggnad och installation av solvärmesystem för större badanläggningar. Mycket är dock tillämpligt även för mindre anläggningar.

Den totala årliga energianvändningen i Sverige för badanläggningar beräknas till cirka 0,5 TWh. En mycket stor del av detta energibehov är lågtemperaturvärme under sommarhalvåret. Solvärme är därför en utmärkt värmekälla. I detta fall krävs dessutom inget energilager utan solfångarna kan kopplas direkt till bassängen.

Soluppvärmt tappvarmvatten till duschar etc, ingår inte i systemförslagen i denna handbok utan separata solvärmesystem antas finnas för bassänguppvärmning och varmvattenberedning. Detta är den helt dominerande systemuppbyggnaden utomlands där nästan uteslutande oglasade solfångare används för bassänguppvärmningen. (Danmark, England, Holland, Tyskland exempelvis).

Ett solvärmesystem som använder samma solfångare för bassänguppvärmning och tappvarmvatten?beredning kan vara ett alternativ för så kallade kombi?bad med både simhall och utebad. Underlag för en ?jämförelse finns dock inte för närvarande. Projekteringshandledningen omfattar därför inte detta driftfall.?

Tappvarmvattenanvändningen motsvarar dock normalt en mindre andel cirka 10–20 % av den totala energianvändningen för en badanläggning. Det vore därför oekonomiskt att utforma hela solfångarytan för produktion av tappvattentemperaturer (50–60°C) när bassänguppvärmningen bara kräver 25–30°C levererad temperatur.

For en utomhusbassäng utan energibesparande Åtgärder är energianvändningen cirka 700 kWh/m2 bassängyta och är vid uppvärmning till 25°C. Energianvändningen varierar dock starkt med bassängtemperaturen och yttre klimatfaktorer såsom vind, utetemperatur och solinstrålning. Bassängtäckning utanför öppettiderna kan reducera energianvändningen med cirka 40 %. Lägivande omgivning kan ge en ytterligare reduktion med cirka 30 %, se figur 1.

/…/

 

Övriga rubriker:

Komponenter

 • Solfångare
 • Reglerutrustning
 • Bassängtäckning
 • Material
 • Solfångarnas placering
 • Klimatinverkan
 • Värmeväxlare
 • Flöden
 • Utomhusbassägner
 • Bygglov och byggnormer


Idrifttagning

 • Drift- och underhållsinstruktioner

 

/mars 2015

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se