Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solvärme / Byggnader anslutna till fjärrvärme
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Byggnader anslutna till fjärrvärme


Solvärmesystem anslutet till sekundärkrets

Dimensioneras för förvärmning av varmvatten i den (de) egna byggnaden(-erna) och minskar mängden köpt fjärrvärme, exempel ovan: Gårdsten, Göteborg.

Solvärmesystem anslutet till primärkretsen

Dimensioneras utgående från lämplig takarea och fjärrvärmeanslutningens dimension för att leverera värme till fjärrvärmesystemet (varav en större eller mindre del går till att täcka vär­mebehov för varmvatten, värme och ventilation i den egna byggnaden).
Exempel: Malmö Stad Stadsfastigheter, flera exempel i Danmark från 1990-talet.

Förutsätter någon form av avtal mellan fjärrvärmebolag och fastighetsägare.

 

 

 

 

 

 

rev nov 2016

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se