Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solvärme
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solvärme


De finns mest solfångare i Kina som står för cirka 75 % av världsmarknaden. Europa kommer på andra plats. Det finns mest solfångare i Tyskland men räknat per capita ligger Cypern, Grekland och Österrike långt före övriga länder i Europa.

En stor del av de solfångare som installerats i Sverige tillverkades också i Sverige, men importen av solfångare har ökat under de senaste åren eftersom utländska företag haft bättre marknadsförutsättningar för att utvecklas. De större solvärmeanläggningar vi uppförde i demonstrationssyfte i Sverige under 1980-talet var då världens största solvärmeanläggningar och att merpar­ten av de största solvärmeanläggningarna som uppförts under senare år runt om i världen bygger på svensk teknik. Den största anläggningen 2015 omfattar 70 000 kvm solfångare och finns i ett fjärrvärmesystem i Vojens i Danmark.

 

 

 

 

 

 

rev nov -16

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se