Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Frågor och svar om solenergi / Solvärmesystemet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solvärmesystemet

Hur fungerar ett solvärmesystem?

Ett typiskt svenskt solvärmesystem består av tre huvuddelar, solfångare, solfångarkrets inkl. pump, expansionskärl, reglercentral, mm. och värmelager (ackumulatortank eller varmvattenberedare). I solfångaren omvandlas solinstrålningen till värme. Solfångarkretsen är normalt en sluten krets med en frostsäker värmebärare, vanligtvis glykolblandat vatten, som överför värmen från solfångaren till värmelagret. Solfångarkretsen kan också utformas så att värmebäraren dräneras när värmelagret är uppvärmt och vid frostrisk. Värmelagret (ackumulatortanken eller varmvattenberedaren) är välisolerat och utformat med anslutningar för solfångarkretsen, värme- och varmvattensystem och andra värmekällor (t.ex. panna).

Varmvattensystem – solfångarkretsen ansluts till en varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga och elpatron. Det finns standardsystem med 4–6 kvadratmeter solfångararea och en varmvattenberedare på 250–300 liter.

Kombisystem – det vanligaste systemet i svenska småhus. Solfångarkretsen ansluts till en ackumulatortank med inbyggd solvärmeslinga (eller utvändig värmeväxlare). Kombineras lämpligast med en pellets- eller vedpanna, kan också kombineras med en värmepump.

Solvärme kan med fördel också användas för att värma en pool. Det enklaste systemet fungerar helt enkelt så att man cirkulerar poolvattnet genom en (pool)solfångare.

När är det bäst att satsa på solvärme?

De bästa förutsättningar har man när man ska byta varmvattenberedare och/eller värmesystem eller vid nyinstallation (nybyggnation). Vid byte täcker i regel den minskade energikostnaden merkostnaden för solvärme. Vid nybyggnation kan huset anpassas till solvärmen, solfångarplacering och -orienteringen, placering av ackumulatortank, osv.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se