Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Frågor och svar om solenergi / Solvärme, installation
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solvärme, installation

Kan jag bygga ihop ett solvärmesystem själv?

En del av monteringsarbetet kan möjligen en villaägare göra själv, till exempel att montera solfångarna på taket. Det är emellertid viktigt att göra detta i samråd med installatören (och/eller leverantören) av systemet. En stor del av monteringsarbetet kräver fackmannakunskap och det är viktigt för en bra funktion och säker drift att allt görs korrekt. Det kan också finnas krav från försäkringsbolag att beakta liksom komplikationer med garantier om villaägaren gör vissa monteringsarbeten själv.

Allt fler av de system som installeras upphandlas nyckelfärdiga. För att säkerställa funktionen och garantivillkoren underlättar det om anläggningen handlas upp som en nyckelfärdig entreprenad.

 

/juli 2018

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se