Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Frågor och svar om solenergi / Solvärme, fördelar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solvärme, fördelar

Vilka är de viktigaste argumenten för solvärme?

Solvärme är "miljövänligt", det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solfångare i förhållande till den energi som erhålls under en solfångares livslängd och de flesta solfångare innehåller material som återvinns.
Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på).

Solvärme lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solvärmeanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se