Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Frågor och svar om solenergi / Solel, fördelar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solel, fördelar

Vilka är de viktigaste argumenten för solel?

Solel är "miljövänligt", det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna i förhållande till den energi som erhålls under deras livslängd och det går att återvinna modulerna. 

Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på). Solel lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solelanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se