Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Frågor och svar om solenergi / Skaffa solvärme
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Skaffa solvärme

Hur går jag till väga om jag vill ha solvärme?

Du behöver ta reda på värme- och tappvarmvattenbehov under sommarhalvåret (kWh/månad, m3/månad), om det finns en lämplig plats för solfångarna, om det finns en ackumulatortank eller om det finns plats för en ackumulatortank. Sedan behöver man veta hur man kan/bör koppla in solvärmesystemet. Här behöver man ofta ta hjälp av en erfaren leverantör (installatör) eller kommunens energirådgivare.

När man vet vad man ska ha tar man in offerter och referenser från ett par leverantörer (installatörer) som kan dimensionera och prissätta ett lämpligt system. Det är alltid bra att ställa ett par alternativ mot varandra, kolla referenser och låta någon oberoende ta del av underlaget, exempelvis kommunens energirådgivare.

 

När är det bäst att satsa på solvärme?

De bästa förutsättningar har man när man ska byta varmvattenberedare och/eller värmesystem eller vid nyinstallation (nybyggnation). Vid byte täcker i regel den minskade energikostnaden merkostnaden för solvärme. Vid nybyggnation kan huset anpassas till solvärmen, solfångarplacering och -orienteringen, placering av ackumulatortank och så vidare.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se