Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Frågor och svar om solenergi / Skaffa solel
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Skaffa solel

Hur går jag till väga om jag vill ha solel?

Du behöver ta reda på din elanvändning, speciellt under sommarhalvåret (kWh/månad, huvudsäkring elcentral), om det finns en lämplig plats för solcellsmodulerna och var det är lämpligt att placera växelriktaren (t.ex. nära elcentralen). Sedan behöver du veta hur man kan/bör koppla in solelsystemet. Här behövs oftast hjälp av en erfaren leverantör (installatör), ditt elnätbolag eller kommunens energirådgivare.

När du vet vad du ska ha tar du in offerter och referenser från ett par leverantörer (installatörer) som kan dimensionera och prissätta ett lämpligt system. Det är alltid bra att ställa ett par alternativ mot varandra, kolla referenser och låta någon oberoende ta del av underlaget, exempelvis kommunens energirådgivare.

Det är bara elinstallationsföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket som får installera nätanslutna solelsystem. Du bör kontrollera att de som gör installationen är registrerade på www.elsakerhetsverket.se


När är det bäst att satsa på solel?

Generellt sett har man bra förutsättningar om man använder mycket el på sommaren och har ett bra tak som lutar mot söder.  De bästa förutsättningar har man ofta när man ska bygga nytt.  Vid nybyggnation kan huset anpassas med avseende på placering och orientering av modulerna. 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se