Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Böcker och rapporter om solenergi / Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler

Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska förutsättningar och hög teknisk kompetens för att integrera tekniken. Dessutom har vi högt ställda energi- och klimatmål.

Den här skriften ger inspriation till dig som ny arbetar med offentliga lokaler och är intresserad av solenergi. Skriften ger en nulägesbeskrivning av både solvärme- och solcellsteknik, både när det gäller marknadsutvecklingen internationellt och i Sverige.

Teknik och ekonomiska förutsättningar är viktiga för att göra rätt val. Denna skrift fungerar även som ett uppslagsverk coh innehåller en rad praktiska tips kring upphandling och projektering för att underlätta för dig som står inför en investering i en solvärme- eller solelanläggning. Sju spännande exempel på olika lösningar från hela Sverige presenteras också.

Skriften har författats av Svensk Solenergis ordförande, Lars Andrén, med hjälp av en väl insatt och kunnig styrgrupp.

Läs mer på offentligafastigheter.se 

Beställ boken i SKLs webbutik

Skriften har initierats och finansierats av Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS), här ingår bland andra SKL, Akademiska Hus, Fortifikationsverket. 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se