Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solel / Nätanslutna solcellanläggningar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Nätanslutna solcellanläggningar


En solcellsanläggning för nätanslutning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage, växel­riktare och dataövervakning. Växelriktarens funktion är att omvandla solcellens likström (DC) till växelström (AC) och samtidigt anpassa till rätt nätspänning.


Solcellsanläggning på IKEAs varuhus i Älmhult var när den uppfördes 1998 den första större anläggningen som uppfördes i Norden. Den består av 380 kvadratmeter kristallina solceller monterade på taket och 250 kvm tunnfilmssolceller (amorft kisel) placerats på fasaden. De har en sam­manlagd effekt på strax under 50 kW och beräknas generera cirka 50 MWh per år.

2005 kunde offentliga förvaltare ansöka om investeringsbidrag för solcellsanläggningar inom det så kallade OFFROT-bidraget och fram till 2008 installerades så ett antal större anläggningar i Sverige En av de första uppfördes av EKSTA Bostads AB som 2005 installerade cirka 500 kvm kristallina solceller (cirka 60 kW) på den nybyggda vårdcentralen i Fjärås. Men det var först 2010 som en mer kontinuerlig marknadsutveckling startade, mycket tack vare ett nytt solcellsstöd som infördes 2009 och gäller än i dag även om villkoren och mängden anslagna medel har ändrats under åren. 


Marknadsutvecklingen tog fart ordentligt 2013, mycket tack vare fallande globala marknadspriser. Majoriteten av solcellsanläggningarna installeras på tak (på villor, flerbostadshus och kommersiella lokaler) men på senare år har det också uppförts ett par så kallade solcellsparker, alltså markuppställda solcellsanläggning. 2016 installerades nära 80 MW solceller i Sverige. Samma år installerades också den hittills största solcellsparken – 2,7 MW – av Varberg Energi.

Aktuell marknadsutveckling i Sverige presenteras årligen i en rapport till IEA Photovoltaic Power System (PVPS) Programme och kan laddas ner på www.iea-pvps.org där det finns motsvarande rapporter från ett stort antal andra länder.

 


/juli 2018

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se