Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solel / Handbok för solceller på tak
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Handbok för solceller på tak


Handbok framtagen 2015 på uppdrag av Energimyndighetens beställargrupp för lokaler (BeLok).

Solceller på tak – handbok

Solceller på tak blir en allt vanligare syn i Sverige. Möjligheten att bygga kostnadseffektivt beror dock på byggnadens utformning. I detta häfte ges råd kring hur solcellssystem integreras i byggnader samt vad som bör beaktas vid ny- och ombyggnationer för att underlätta för framtida solcellsinstallationer.

 

/

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se