Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solel / Drift och underhåll av solcellsanläggningar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Drift och underhåll av solcellsanläggningar

Erfarenheter från större anläggningar i Europa visar på små eller nästan obefintliga drift- och underhållskostnader. Det som vanligast orsakar kostnader är fel på växelriktare.

De senaste åren har man valt att installera flera mindre växelriktare från att tidigare ha installerat en enda växelriktare i större anläggningar på 30–100 kW.

Den totala investeringskostnaden har minskat och driftsäkerheten ökat. Användning av små växelriktare gör det även möjligt att ha ett par växelriktare i reserv för utbyte vid eventuellt haveri. Det före­kommer också att dataövervakningssystemet kräver ett visst underhåll.

Livslängden för kristallina solcellsmoduler bedöms vara upp till 30 år. Vissa fabrikat lämnar 20 års effektgaranti. Tunnfilmsceller kan ha något kortare livslängd. Livslängden hos växelriktare beräknas normalt vara 15 år.

 

20 nov -19/li

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se