Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solel / Brand och solcellsanläggningar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Brand och solcellsanläggningar


Byggnader brinner och om det sitter en solcellsanläggning på byggnaden är det viktigt att de som kommer för att släcka branden (brandkår/räddningstjänst) vet att det finns en sådan anläggning och hur de ska agera.   

Riskerna vid brand är i stort sett desamma med all elutrustning i byggnader som brinner, det vill säga att den kan vara spänningssatt och ge strömmar som kan åstadkomma personskador om någon kommer åt utrustningen. Därför är det exempelvis viktigt att kunna koppla från den aktuella elutrustningen, i det här fallet en solcellsanläggning, på rätt sätt.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram korta skrifter som beskriver risker med solcellsanläggningar vid brand och råd till dem som gör räddningsinsatser i byggnader med solcellsanläggningar.

För den som planerar att uppföra en större solcellsanläggning på en byggnad är det lämpligt att ta kontakt med den lokala räddningstjänsten.


För nedladdning

Råd och anvisning från Räddningstjänsten i Storgöteborg

PM som räddningstjänsten Skåne Nordväst

MSBs Risker med solcellsanläggningar 

MSBs Råd om solcellsanläggningar

MSB: Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar

Råd och anvisningar solpaneler, räddningstjänsten Östra Götaland

 

 

/mars 2019

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se