Svensk Solenergi | Start / Fakta om solenergi / Solel
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Solel

Solstrålningen kan användas för att generera el på två olika sätt, dels direkt med hjälp av så kallade solceller där energin i solstrålningen genererar en likström, dels med termiska solkraftverk där energin i solstrålning används för driva en ångturbin eller en stirlingmotor som i sin tur driver en generator. Solceller fungerar i princip överallt medan det krävs mycket direkt solinstrålning för att de termiska solkraftverken ska fungera på ett bra sätt.  Solkraftverk behandlas kort nedan. 

Solceller har använts sedan 1950-talet. Då handlade det om att elförsörjning av satelliter ute i rymden. I dag finns tekniken inom en mängd olika områden. Ett exempel på den enklaste direktanvändningen är solcellsdrivna mini­räknare. En annan vanlig tillämpning är solcells­drivna vattenpumpar. Solceller har traditionellt en stor användning i självförsörjande elanläggningar och där finns i dag en konkurrenskraftig marknad. Den senaste tiden har användningen av nätanslutna system ökat väsentligt, speciellt i Tyskland, Japan och USA, tack vare ökande elpriser och fördelaktiga teknikstöd.

 

Solel i världen

De finns mest nätanslutna solcellssystem i Tyskland, Japan och USA. Höga elpriser och stort elbehov sommartid och nationella och regionala teknikstöd är några av anledningarna.  Här har bland annat forskningen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala bidragit till den internationella utvecklingen av tunnfilmssolceller och så har vi ett par svenska företag som tillverkar solcellsmoduler.  Svenska institut och företag är också involverade i utvecklingen av Grätzelceller. 

I det så kallade solbältet nära ekvatorn med mycket direkt solstrålning har det också uppförts ett antal större termiska solkraftverk. Antingen använder man koncentrerande solfångare som direkt eller indirekt genererar vattenånga eller stora speglar (heliostater) som koncentrerar solinstrålningen till en ånggenerator. Sedan genereras elektricitet som i traditionella kraftverk med ångturbin och generator.  Här har vi ett Sverigebaserat företag som levererat ett stort antal turbiner.   

Med samma förutsättningar, det vill säga mycket direkt solstrålning, kan man också koncentrera energin i solstrålningen mot den varma sidan på en stirligmotor, som i sin tur driver en turbin.  Här har vi ett par svenska företag som tillverkar stirlingmotorer.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se