Svensk Solenergi | Start / Att installera solenergi / Stöd och bidrag
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Stöd och bidrag


Stöd till nätanslutna solelanläggningar

Stöd till installation av nätanslutna solcellsanläggningar i olika tillämpningar (Förordning SFSF 2009:689) enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2009:4).

Stödet är rambegränsat. Förordningen gäller från 1 juli 2009, men har ändrats flera gånger.

Stödet söks hos länsstyrelsen i ditt län.

 

Informationsbroschyr om solceller från Energimyndigheten.

Information om stöd till solcellsanläggningar finns på Energimyndighetens hemsida under fliken Förnybar www.energimyndigheten.se/fornybart/  eller sök på "solceller"

Hitta din länsstyrelse.

Stöd till solvärmeanläggningar

Tidigare stöd till installation av solvärme i olika tillämpningar (Förordning 2008:1247) enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2008:2) upphörde 13 december 2011.


Vår informationsbroschyr Solvärmesystem – småhus

PDF med SolarKeymark-certifierade solfångare hos SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

 

ROT-avdrag med schablon

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme- och solcellsanläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank, respektive växelriktare och batterier.

Arbetskostnaden är schablonmässigt 30% av den totala kostnaden och ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. Installatören kan göra ROT-avdraget direkt på fakturan om hen är registrerad hos Skatteverket.

Föreningen har ett beslut från Skatteverket om schablonberäknad arbetskostnad för solvärmeanläggningar (nedan). Samma schablon (30%) gäller för arbetskostnad i anslutning till  solcellsanläggningar.


Skatteverkets beslut och vårt pressmeddelande.


 

senast ändrat maj 2016

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se